• HỌ ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ (Sách ảnh)

   

  Tác giả: Nguyễn Á

  Năm xuất bản: 2010

  Nhà xuất bản: Trẻ

  Cuốn sách hiện có tại Thư viện Trường ĐH  KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu: Kệ : O59 / H400Đ – Xã hội học. Phòng đọc (CS Thủ Đức)

 • ĐI QUA THỜI GIAN

  Tác giả: Phạm Phương Thảo

  Năm xuất bản: 2012

  Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

  Cuốn sách hiện có tại Thư viện Trường ĐH  KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu: Kệ : O55 – Xã hội học : Phòng đọc (Cơ sở Thủ Đức)

 • GIẢI MÃ HÀN QUỐC SÀNH ĐIỆU : cách một quốc gia chinh phục thế giới qua ngành giải trí

  Tác giả: Euny Hong

  Nhà xuất bản: Thế giới

  Năm xuất bản: 2016

  Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM

  Vị trí kho : P52(5T32) – Dân tộc học (Phòng đọc, phòng mượn CS. Đinh Tiên Hoàng, CS. Thủ Đức)

 • XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ SƠ SỬ ĐẾN CẬN ĐẠI

  Tác giả: Lương Đức Thiệp

  Nhà xuất bản: Tri thức

  Năm xuất bản: 2016

  Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM

  Vị trí kho : O51 :  – Xã hội học – Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)


 • Giáo trình công tác xã hội nhóm

  Tác giả: Nguyễn Thị Thái Lan chủ biên

  Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội

  Năm xuất bản: 2012

  Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM

  Vị trí kho : O55 :  – Xã hội học – Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Tìm trong di sản văn hóa phương Nam

   

  Tác giả: Nguyễn Đông Triều, Phan Mạnh Hùng.

  Nhà xuất bản: Văn hóa – Văn nghệ

  Năm xuất bản: 2016

  Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM

  Vị trí kho : U114: NH556T – Văn hóa – Phòng đọc, Phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

   

   

 • Đặc trưng văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc - Tương đồng và khác biệt

  Tác giả: Trần Thị Thu Lương

  Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

  Năm xuất bản : 2016

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  U11 – Văn hóa : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức) 

 • Di dân trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Xoan 

  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM

  Năm xuất bản : 2016

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  O72 – Xã hội học : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)
 • Một góc nhìn về văn hóa biển

  Tác giả : Nguyễn Thanh Lợi

  Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM

  Năm xuất bản : 2015

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  U11 – Văn hóa : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đời sống văn hóa, môi trường văn hóa

  Tác giả: Đinh Thị Vân Chi chủ biên

  Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc

  Năm xuất bản: 2015

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: U11 – Văn hóa học (Phòng đọc, phòng mượn cơ sở ĐTH, cơ sở Thủ Đức)

123