• Học Làm Lãnh Đạo

  Tác giả: Warren G. Bennis, Joan Goldsmith

  Năm xuất bản: 2009

  Nhà xuất bản: Trẻ

  Cuốn sách hiện có tại Thư viện Trường ĐH  KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu: Kệ : U4 / H419L – Giáo dục. Phòng đọc (CS Thủ Đức)

 • KHÁM PHÁ NGHỀ BIÊN TẬP: Dành cho bạn trẻ muốn vững bước vào tòa soạn báo   Tác giả: Ngọc Trân
   Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ
   Năm xuất bản: 2017
   Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM
   Vị trí kho U6 – Báo chí & Truyền thông (Phòng đọc, phòng mượn CS. Đinh Tiên Hoàng, CS. Thủ Đức)

 • HÌNH VẼ THÔNG MINH

   

     

  Tác giả: Dan Roam

  Nhà xuất bản: Trẻ

  Năm xuất bản: 2017

  Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM

  Vị trí kho Y9 – Tâm lý học (Phòng đọc, phòng mượn CS. Đinh Tiên Hoàng, CS. Thủ Đức)

   

 • Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information

   

   Author : Beth Morling

  Publisher: W. W. Norton & Company

  Publication Date: 2012

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: Y9 – Tâm lý học (Phòng đọc cơ sở ĐTH, Thủ Đức)
 • Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương

  Tác giả : Sara Imas

  Người dịch: Phạm Thị Thanh Vân

  Nhà xuất bản : Dân Trí

  Năm xuất bản : 2016

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  Y9 – Tâm lý học : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Sống tích cực để yêu thương

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Quỳnh

  Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội

  Năm xuất bản: 2015

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: Y9 – Tâm lý học (Phòng đọc cơ sở ĐTH, cơ sở Thủ Đức)

 • Dân chủ và giáo dục - Một dẫn nhập vào triết lý giáo dục

  Tác giả: John Dewey

  Dịch giả: Phạm Anh Tuấn

  Nhà xuất bản: Tri thức

  Năm xuất bản: 2014

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: U3 – GIÁO DỤC (Phòng đọc cơ sở ĐTH)

 • Giáo trình đại cương truyền thông quốc tế

  Tác giả: PGS. TS. Phạm Thái Việt

  Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

  Năm xuất bản: 2015

  Thư viện Trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

  Vị trí tài liệu trong kho: U6 : Báo chí – truyền thôn – Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Thăm khám tâm lý trong thực hành lâm sang

  Chủ biên: Dana Castro & các tác giả khác 

  Nhà xuất bản: Tri thức

  Năm xuất bản: 2016

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  Y9 – Tâm lý học : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức) 

 • Cải cách giáo dục: Một số vấn đề chung và thực tiễn ở Việt Nam

  Tác giả: PGS.TS. Nghiêm Đình Vỳ, TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến

  Nhà xuất bàn: Chính trị Quốc gia – Sự thật

  Năm xuất bàn: 2016

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  U33 – Giáo dục : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)