http://opac.hcmussh.edu.vn/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?lng=vn&skin=defaulthttp://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/

HÃY CHUNG TAY ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ đoàn kết, đồng lòng vượt qua và chiến thắng đại dịch Covid-19, vừa qua Vụ Thư viện - Thư viện Tp. Cần Thơ đã thực hiện một đoạn phim tư liệu trên nền nhạc bài hát Việt Nam ơi! Đánh bay Covid (Sáng tác: Minh BETA)

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MIỀN NAM 1954-1975

Trong giao đoạn 1954 - 1975 ở miền Nam Việt Nam, dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa, bên cạnh các hoạt động chính trị - xã hội, giáo dục cũng được chú trọng duy trì và phát triển dựa trên một nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.