V/V PHỤC VỤ CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ ITPRO

Hiện nay Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được truy cập và sử dụng Cơ sở dữ liệu (CSDL) Skillsof – Một CSDL với nguồn tài liệu khổng lồ dành cho những bạn đọc đang học về công nghệ thông tin hoặc quan tâm đến các lĩnh vực như: Bảo mật, CSDL, Các ứng dụng văn phòng, Hệ thống vận hành, Ngôn ngữ lập trình, Kỹ thuật và ứng dụng phần mềm, Chứng chỉ - Bằng cấp công nghệ thông tin và các chủ đề khác có liên quan.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.