Tổng quan các ngành đào tạo đại học Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

 

 I. HỆ ĐẠI TRÀ: gồm 27 ngành đào tạo

1. VĂN HỌC - Mã ngành: 52220330  

Đơn vị đào tạo: Khoa Văn học 

Website: http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 120

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh. (*)

(*) Môn Ngữ văn nhân hệ số 2 (C00, D01, D14)

Điểm chuẩn 2017C00 - 24.50D01D14 - 22.50


Sinh viên ngành Văn học có thể chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Văn học hoặc Hán Nôm. Ngoài khối lượng kiến thức đại cương thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam và tiếng Việt, văn học nước ngoài, chữ Hán Nôm, lý luận và phê bình văn học, sáng tác phê bình sân khấu – điện ảnh, được đào tạo theo hướng kết hợp giữa kiến thức chuyên ngành và kỹ năng ứng dụng...

Cử nhân Văn học có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu Văn học ở trường đại học và trung học phổ thông, các viện, trung tâm nghiên cứu; làm phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí và xuất bản; làm công việc văn phòng ở các cơ quan văn hoá, kinh tế; dạy tiếng Việt cho người nước ngoài...

Sau khi trúng tuyển, sinh viên có thể thi tuyển để học hệ Cử nhân tài năng do nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí học tập.

Xem chi tiết tại đây

 

2. NGÔN NGỮ HỌC - Mã ngành: 52220320

Đơn vị đào tạo: Bộ môn Ngôn ngữ học


 

Website:http://www.nnh.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 80

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh. (*)

(*) Môn Ngữ văn nhân hệ số 2 (C00, D01, D14)

Điểm chuẩn 2017C00 - 25D01, D14 - 23


Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ học được trang bị có hệ thống các kiến thức: Kiến thức tổng quát: khối kiến thức giáo dục đại cương thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn; Kiến thức cơ bản: các kiến thức Ngôn ngữ học đại cương, Ngữ âm học, Từ vựng học, Ngữ pháp học, Phong cách học, một số kiến thức Văn học, Hán Nôm. Kiến thức chuyên ngành: khối kiến thức chuyên về ngôn ngữ học, Việt ngữ học và văn học. Hiện nay, chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ học được phát triển theo hướng ứng dụng.

Cử nhân Ngôn ngữ học có thể làm việc trong các lĩnh vực như: Giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ học, Việt ngữ học ở trường đại học và trung học phổ thông, các viện, trung tâm nghiên cứu; phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí và xuất bản; làm công việc văn phòng ở các cơ quan văn hoá và kinh tế...

Sau khi trúng tuyển, sinh viên có thể thi tuyển để học hệ Cử nhân tài năng do nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí học tập.

Xem chi tiết tại đây

 

3. BÁO CHÍ - Mã ngành: 52320101

Đơn vị đào tạo: Khoa Báo chí và Truyền thông  

Website:http://baochi.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 130

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2017: C00 - 27.25D01,D14 - 25.50


Các sinh viên ngành Báo chí có thể lựa chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Truyền thông hoặc Báo chí để theo học. Cử nhân có kiến thức lý luận về báo chí truyền thông, kiến thức cơ bản về các loại hình báo chí trong xã hội (báo in, phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến) và ngành xuất bản cũng như có khả năng nắm vững các kĩ năng, nghiệp vụ báo chí và truyền thông. 

Cử nhân Báo chí có thể làm việc ở nhiều cơ quan, tổ chức báo chí, xuất bản và các cơ quan thuộc các lĩnh vực khác, và có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau: phóng viên, biên tập viên, thông tín viên, bình luận viên, phát thanh viên, người sản xuất chương trình, người dẫn chương trình, chuyên viên quảng cáo, chuyên viên đối ngoại, cộng tác viên; thông tín viên, chuyên viên tổ chức sự kiện, chuyên viên quảng cáo, chuyên viên giao tế cộng đồng (PR), chuyên viên đối ngoại; cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu tại các viện, các trường đại học và cao đẳng...

Sinh viên có thể lựa chọn chương trình đào tạo đại trà hoặc chất lượng cao sau khi trúng tuyển vào Trường.

Xem chi tiết tại đây


4. LỊCH SỬ - Mã ngành: 52220310 

Đơn vị đào tạo: Khoa Lịch sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 115

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh. (*)

(*) Môn Lịch sử nhân hệ số 2 (C00, D14)

Điểm chuẩn 2017C00 - 22.50D01,D14 - 20,25


Sinh viên khoa Lịch sử có thể chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giớiLịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Khảo cổ học. Cử nhân có kiến thức chuyên ngành sâu, kiến thức trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tư tưởng, giáo dục, chính trị, ngoại giao, lý luận khoa học về các quan điểm, tư tưởng...

Cử nhân Lịch sử có thể làm việc trong các lĩnh vực sau: Nghiên cứu ở các cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn; giảng dạy lịch sử ở các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trung học; công tác ở các cơ quan tuyên giáo, đoàn thể, lực lượng vũ trang, báo chí, đài phát thanh, truyền hình; các cơ quan đối ngoại; tiếp tục học sau đại học trong và ngoài nước...

Sau khi trúng tuyển, sinh viên có thể thi tuyển để học hệ Cử nhân tài năng do nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí học tập.

Xem chi tiết tại đây


5. NHÂN HỌC - Mã ngành: 52310302 

Đơn vị đào tạo: Khoa Nhân học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: www.nhanhoc.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 60

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh

Điểm chuẩn 2017C00 - 22.25D01D14 - 20.25


Cử nhân ngành Nhân học có kiến thức về lý luận và phương pháp nghiên cứu về lịch sử, lý thuyết và phương pháp của nhân học,  chuyên sâu về Kinh tế - Văn hóa – xã hội của các dân tộc ở Việt Nam và khu vực; quá trình đào tạo của khoa Nhân học theo hướng kết hợp tốt giữa kiến thức nền tảng và khả năng thực hành của người học. Khoa chú trọng đào tạo nhiều kỹ năng: Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào phân tích, xử lý và dự báo các sự kiện liên quan đến xã hội tộc người, đưa ra những giải pháp nhằm phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của các tôc người ở Việt Nam, đặc biệt là Nam Bộ; Kỹ năng quản lý nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống văn hoá tộc người, hoặc tư vấn cho việc hoạch định chính sách của Nhà nước; Kỹ năng làm việc: có khả năng giải quyết công việc độc lập; Kỹ năng xử lý tình huống: giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả và cẩn trọng; Kỹ năng hợp tác: biết phối hợp nhiều cơ quan ban ngành để cùng giải quyết một sự kiện liên quan đến đời sống tộc người...

Cử nhân Nhân học có thể làm việc trong các lĩnh vực: (1) Các cơ quan trung ương và địa phương hoạt động về chính trị, văn hoá – xã hội; các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội...; (2) Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học...; (3) Làm công tác nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; (4) Các cơ quan truyền thông...

Xem chi tiết  tại đây

 

6. DU LỊCH - Mã ngành: 52340103

Đơn vị đào tạo: Bộ môn Du lịch 

Website: http://dulich.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 120

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh

Điểm chuẩn 2017C00 - 27,25D01, D14 - 25.50


Các sinh viên ngành Du lịch có thể lựa chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, Quản trị lữ hành hoặc Quản trị Khách sạn - Nhà hàng - Resort. Cử nhân Du lịch có kiến thức sâu về kinh tế, văn hoá, lịch sử Việt Nam và các nước, đồng thời am hiểu kiến thức chuyên ngành về du lịch-lữ hành, quản trị kinh doanh du lịch và ngoại ngữ phục vụ hoạt động du lịch. 

Cử nhân Du lịch có thể làm việc trong các lĩnh vực như: (1) Hướng dẫn viên quốc tế, hướng dẫn viên nội địa hay thuyết minh viên tại các khu du lịch, điểm du lịch; (2) làm việc cho các dự án phát triển du lịch, các doanh nghiệp du lịch; (3) làm việc trong lĩnh vực lữ hành: thiết kế và phát triển sản phẩm lữ hành, điều hành tour, hoạch định chiến lược marketing và kinh doanh lữ hành tại các công ty du lịch; (4) Làm việc cho các cơ quan, viện nghiên cứu phát triển và quản lý du lịch; (5) Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. 

Xem chi tiết tại đây


7. LƯU TRỮ HỌC - Mã ngành: 52320303

Đơn vị đào tạo: Bộ môn Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

   

Website: www.luutru.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 80

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2018: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh

Điểm chuẩn 2017C00 - 23.50D01, D14 - 21.50


Cử nhân Lưu trữ học sẽ được học những kiến thức cơ sở ngành, lịch sử tổ chức các cơ quan nhà nước ở Việt Nam, hành chính công và những vấn đề về cải cách thủ tục hành chính tại Việt Nam; về quản trị học, quản trị nguồn nhân sự trong văn phòng, kỹ năng giao tiếp trong quản lý và thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý. Nắm vững kiến thức về Quản trị văn phòng, văn bản, công tác văn thư và văn thư học,... Vận dụng thành thạo các nghiệp vụ trong hoạt động lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Chi cục Văn thư và Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lưu trữ của các cơ quan.

Cử nhân chuyên ngành Lưu trữ học có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là ngành có nhu cầu xã hội cao.

Xem chi tiết tại đây

 

8. VĂN HÓA HỌC - Mã ngành: 52220340

Đơn vị đào tạo: Khoa Văn hóa học
Website:http://vanhoahoc.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 70

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh

Điểm chuẩn 2017C00 - 24.50D01D14 - 22.50


Các cử nhân ngành Văn hóa học có kiến thức cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu về văn hoá; các thành tố bộ phận và các bình diện của văn hoá; văn hoá tộc người, lịch sử văn hoá, địa văn hoá; văn hoá thế giới, văn hoá khu vực, văn hoá Việt Nam, văn hoá vùng; các lĩnh vực văn hoá học ứng dụng...

Cử nhân Văn hoá học có thể làm việc trong những lĩnh vực và vị trí sau: (1) Nghiên cứu văn hoá tại các viện hoặc trung tâm nghiên cứu; (2) Giảng dạy văn hoá học tại các trường đại học, cao đẳng, các trường nghiệp vụ về văn hoá – thông tin, chính trị - hành chính, các trường nghiệp vụ của các tổ chức xã hội (thanh niên, công đoàn); (3) Quản lý nghiệp vụ tại các tổ chức, cơ quan thuộc ngành văn hoá – thông tin – du lịch; (4) Hoạt động hữu hiệu trong những ngành nghề đòi hỏi các tri thức về văn hoá học.

Xem chi tiết tại đây


9. CÔNG TÁC XÃ HỘI - Mã ngành: 52760101

Đơn vị đào tạo: Khoa Công tác xã hội

 


 

Website: http://ctxh.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 80

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh

Điểm chuẩn 2017C00 - 24.50D01, D14 - 22.50


Các cử nhân ngành Công tác xã hội có kiến thức chuyên sâu về công tác xã hội với cá nhân và nhóm, an sinh xã hội, sức khoẻ cộng đồng, chính sách phát triển cộng động, công tác xã hội với trẻ em, người già, người tàn tật, nhóm cá nhân dễ bị tổn thương...được đào tạo các kỹ năng như: Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giải quyết xung đột; Kỹ năng tham vấn; Kỹ năng ra quyết định; Kỹ năng tạo nguồn lực; Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án liên quan đến ngành Công tác xã hội. Điểm nổi bật của sinh viên Công tác xã hội là kỹ năng thực hành và thái độ tốt trong công việc, khả năng thích nghi với nhiều môi trường xã hội khác nhau.

Cử nhân Công tác xã hội có thể làm cán sự xã hội như: (1) Nhân viên xã hội tại các cơ sở xã hội điều phối viên chương trình, dự án; (2) lãnh đạo và chuyên viên tại các trung tâm, nhà mở…; (3) các dịch vụ xã hội: tư vấn, kiểm huấn; (4) làm việc tại các cơ quan, đoàn thể, lĩnh vực công tác như các tổ chức phi chính phủ (NGOs) trong và ngoài nước, các công ty, xí nghiệp, bệnh viện, ngành lao động – thương binh và Xã hội, các tổ chức đoàn thể; (5) Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, các trung tâm đào tạo, kiểm huấn Công tác xã hội...

Xem chi tiết tại đây


10. GIÁO DỤC HỌC - Mã ngành: 52140101

Đơn vị đào tạo: Khoa Giáo dục  

Website: http://edufac.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 115

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: C00  Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý, D01 Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh, C01 Toán - Ngữ văn - Vật lý, B00 Toán – Hóa - Sinh

Điểm chuẩn 2017: C00 – 21.75 ; B00, C01, D01 – 19.75


Khoa Giáo dục đào tạo những cán bộ giáo dục, cán bộ nghiên cứu và giảng dạy có chất lượng cao về khoa học giáo dục, đồng thời có thể phục vụ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hộiCác sinh viên ngành Giáo dục học có thể chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Tâm lý giáo dục hoặc Quản lý giáo dục. Cử nhân được trang bị các kỹ năng cần thiết trong việc nắm bắt tâm lý, năng lực sư phạm, kiến thức nền tảng của khoa học giáo dục và khoa học tâm lý, hay được trang bị kỹ năng thực tiễn về xây dựng kế hoạch giáo dục, tư duy logic và ứng dụng sáng tạo lý thuyết giáo dục vào thực tiễn...

Cử nhân Giáo dục học có thể làm việc ở nhiều vai trò khác nhau trong các cơ sở giáo dục, các cơ sở tư vấn về giáo dục, tư vấn tâm lý học đường, các cơ quan quản lý giáo dục...

Xem chi tiết tại đây


11. TRIẾT HỌC - Mã ngành: 52220301

Đơn vị đào tạo: Khoa Triết họcWebsite: http://triethoc.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 85

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: A01 Toán-Vật lý-Tiếng Anh, C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2017: C00 – 21.50; A01, D01, D14 – 20.50


Khoa Triết học đào tạo trình độ cử nhân khoa học về triết học giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản của ngành, nhất là về các tư tưởng, các học thuyết triết học thế giới và của Việt Nam trong từng giai đoạn phát triển.Các sinh viên ngành Triết học có thể chọn chương trình giáo dục Triết họcChủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học hoặc Khoa học chính trị. Cử nhân có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực trong chuyên ngành, có khả năng giảng dạy, nghiên cứu, làm việc trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền, tổ chức xã hội nghề nghiệp...

Xem chi tiết tại đây


12. THÔNG TIN - THƯ VIỆN - Mã ngành: 52320201

Đơn vị đào tạo: Khoa Thư viện và Thông tin học  

Website: http://tvtth.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 95

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: A01 Toán-Vật lý-Tiếng Anh, C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2017: C00 – 23.00; A01, D01, D14 – 21.00

Khoa Thông tin - Thư viện trường ĐHKHXH&NV là trung tâm cung ứng nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các hoạt động thu thập, tổ chức, quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin của mọi loại hình cơ quan/tổ chức trong xã hội; đồng thời góp phần xây dựng và triển khai các chuẩn nghiệp vụ của hoạt động thư viện, thông tin, tư liệu tại Việt Nam. Các sinh viên ngành Thông tin học có thể chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Quản trị thông tin hoặc Thư viện - Thông tin. Cử nhân có kiến thức về truyền thông trong hoạt động quản trị thông tin và quản trị mạng, vận hành các công nghệ quản trị mạng nội bộ và quản lý website cũng như thực hành các kỹ năng nghề nghiệp như tổ chức và cung cấp thông tin, tạo lập và quản lý các sản phẩm, dịch vụ thông tin điện tử,...

Xem chi tiết tại đây


13. ĐỊA LÝ HỌC - Mã ngành: 52310501

Đơn vị đào tạo: Khoa Địa lý 

Website:http://dialy.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 105

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: A01 Toán-Vật lý-Tiếng Anh, C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D15 Ngữ văn-Địa lý-Tiếng Anh. (*)

 (*) Môn Địa lý nhân hệ số 2 (C00, D15)

Điểm chuẩn 2017: C00 – 24.75; A01, D01, D15 – 22.75

Các sinh viên ngành Địa lý học có thể lựa chọn chương trình giáo dục Địa lý môi trườngĐịa lý kinh tế - phát triển bền vữngĐịa lý dân số - xã hội hoặc Bản đồ - Viễn thám - GIS. Cử nhân có kiến thức sâu về chuyên ngành và các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế công việc trong nhiều lĩnh vực: môi trường, kinh tế, dân số, bản đồ...

Xem chi tiết tại đây


14. Ngành: XÃ HỘI HỌC - Mã ngành: 52310301 

Đơn vị đào tạo: Khoa Xã hội học


 

Website: http://xhh.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 145

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: A00 Toán-Vật lý-Hóa học, C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2017: C00 – 24.25; A00, D01, D14 – 22.25

Chương trình đào tạo ngành Xã hội học nhằm trang bị những kiến thức đại cương trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức chuyên ngành xã hội học, phương pháp nghiên cứu xã hội học, kỹ thuật thu thập thông tinCác cử nhân ngành Xã hội học có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phát triển cộng đồng, an sinh xã hội, quản lý xã hội, giới và phát triển giới, truyền thông đại chúng, quản lý dự án, đô thị, nông thôn, kinh tế… 

Cử nhân Xã hội học có thể làm việc trong các lĩnh vực: (1) Hoạt động nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu, các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội; (2) Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ; (3) Công tác quản lý, tư vấn cho các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà máy, xí nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nha; (4) Cán bộ công tác xã hội trong các cơ quan hoặc các tổ chức, đoàn thể; (5) làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quản trị kinh doanh...

Xem chi tiết tại đây


15. ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - Mã ngành: 52220213

Đơn vị đào tạo: Khoa Đông phương học

  

 

 

Website: http://dongphuong.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 140

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D04 Toán-Ngữ văn-Tiếng Trung, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2017: D01, D04, D14 – 24.00

Các sinh viên ngành Đông Phương học có thể lựa chọn chương trình giáo dục Trung Quốc họcÚc họcThái Lan học, Indonesia họcẤn Độ học hoặc Ả Rập học. Cử nhân có kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn của các quốc gia phương Đông theo chuyên ngành, kiến thức chuyên sâu nghiên cứu về con người, đất nước, lịch sử, địa lý, văn hoá, kinh tế xã hội, chính trị, đối ngoại, đào tạo để vận dụng ngôn ngữ các quốc gia một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch.... Ngoài ra, khoa luôn duy trì, củng cố và mở rộng hợp tác thường xuyên và có hiệu quả với Tổng lãnh sự quán các nước Ấn Độ, Indonesia, Kuwait, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Úc, Trung Quốc và Văn phòng Giao lưu Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc; với các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu, các cá nhân và đơn vị phi chính phủ, doanh nghiệp nước ngoài.

Cử nhân Đông Phương học có thể làm việc cho các tổ chức trong và ngoài nước trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, đối ngoại, truyền thông, giáo dục,... Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

Xem chi tiết tại đây


16. TÂM LÝ HỌC - Mã ngành: 52310401 

Đơn vị đào tạo: Khoa Tâm lý học


 

 

Website: http://tamly.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 100

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: B00 Toán-Hóa học-Sinh học, C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2017: C00 – 26.25; B00, D01, D14 – 25.00

Các cử nhân ngành Tâm lý học có kiến thức tổng quát về khoa học tâm lý và kiến thức chuyên môn về tư vấn tâm lý, tâm lý trị liệu, về hành vi và khoa học liên quan đến con người và ứng dụng để xử lý các vấn đề, tình huống về tâm lý con người, về quản trị nhân sự. Ngoài ra, cử nhân còn được trang bị và củng cố các kỹ năng sống, kỹ năng xây dựng và vận dụng các bài trắc nghiệm, quan trắc về tâm lý con người, kỹ năng nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy về tâm lý học, làm việc trong các ngành nghề như: nhân sự, marketing... Sinh viên ngành Tâm lý học có thể chọn chuyên ngành Tâm lý học tham vấn - Trị liệu hoặc Tâm lý học Tổ chức - Nhân sự để theo học.

Cử nhân Tâm lý học có thể làm việc trong các lĩnh vực: (1) Nghiên cứu khoa học tâm lý tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ quan hoạch định chính sách – chiến lược, cơ quan điều tra tâm lý tội phạm, bộ phận nghiên cứu tâm lý khách hàng cho các công ty; (2) Ứng dụng thực hành tâm lý như tư vấn tâm lý trên các phương tiện truyền thông, tại các trung tâm tư vấn, trường học, các tổ chức lao động; trợ lý chuyên môn trị liệu tâm lý, tâm lý lâm sàng tại các bệnh viện, bệnh viện tâm thần, bệnh viện nhi đồng, các trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, trung tâm dưỡng lão, trung tâm nuôi dưỡng giáo dục trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và các trường chuyên biệt...; (3) Tư vấn cho lãnh đạo về các vấn đề nhân sự, tổ chức lao động và nghiên cứu tâm lý, tư vấn tâm lý khách hàng tại các tổ chức lao động và các công ty; (4) Giảng dạy Tâm lý học tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các trường dạy nghề.

Xem chi tiết tại đây


17. ĐÔ THỊ HỌC - Mã ngành: 52580112

Đơn vị đào tạo: Khoa Đô thị học 

Website: http://dothi.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 80

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018: A00 Toán-Vật lý-Hóa học, A01 Toán-Vật lý-Tiếng Anh, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2017: A00, A01, D01, D14 – 18.50

Cử nhân Đô thị học được đào tạo kiến thức và các kỹ năng thực hành: Đọc và hiểu thuật ngữ chuyên ngành; Có kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin; Có khả năng làm việc độc lập, biết thiết kế và tổ chức triển khai dự án vừa và nhỏ, biết thương thuyết và đàm phán; Có năng lực làm việc nhóm và huy động nguồn lực cho dự án; Có kỹ năng giao tiếp, soạn thảo văn bản, nghiên cứu khoa học định tính và định lượng, phân tích và bình luận các tình huống văn hoá – xã hội; Có khả năng xây dựng, đánh giá và thẩm định dự án ở các cấp độ khác nhau…

Cử nhân Đô thị học đảm nhiệm các vai trò: (1) Tư vấn, điều phối, thiết kế chính sách; quản lý đơn vị đô thị chức năng; xây dựng, thẩm định và đánh giá dự án; giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực phát triển đô thị. (2) làm việc trong cơ quan công quyền ở các cấp khác nhau; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức nhân dân, các doanh nghiệp nhà nước nước, tư nhân và nước ngoài; các tổ chức phát triển quốc tế; các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương...

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, người học có thể học chương trình thạc sĩ tại khoa.

Xem chi tiết tại đây


18. NHẬT BẢN HỌC - Mã ngành: 52220216

Đơn vị đào tạo: Khoa Nhật Bản học 

Website: http://nhatban.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018:120

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D06 Toán-Ngữ văn-Tiếng Nhật, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh. (*)

 (*) Môn Tiếng Nhật nhân hệ số 2 (D06)

Điểm chuẩn 2017: D01, D06, D14 – 25.50

Các cử nhân ngành Nhật Bản học có kiến thức từ đại cương về khoa học xã hội và nhân văn đến nghiên cứu chuyên sâu về con người, đất nước, lịch sử, địa lý, văn hoá, kinh tế xã hội, chính trị, đối ngoại, của quốc gia Nhật Bản, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp. 

Cử nhân Nhật Bản học có thể làm việc trong các lĩnh vực: (1) Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Nhật Bản, và những cơ quan có sử dụng tiếng Nhật ở Việt Nam hoặc ở nước sở tại (với các vị trí biên phiên dịch, trợ lý hoặc thư ký,….), và các cơ quan thông tấn, báo chí; (2) Giảng dạy, nghiên cứu về Đất nước học, Nhật Bản học tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu; (3) Hướng dẫn viên du lịch...

Sau khi trúng tuyển vào khoa, sinh viên có thể đăng ký học Chương trình Chất lượng cao với chuẩn đầu ra là N1.  Hiện nay, khoa Nhật Bản học có nhiều học bổng do các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản tài trợ cho sinh viên.

Xem chi tiết tại đây


19. HÀN QUỐC HỌC - Mã ngành: 52220217

Đơn vị đào tạo: Khoa Hàn Quốc học
Website: http://www.hanquochoc.edu.vn/cps/homepage.aspx

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 120

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2017: D01, D14 – 25.00

Chương trình đào tạo cử nhân của Khoa Hàn Quốc học nhằm mục tiêu đào tạo các cử nhân Hàn Quốc học có hiểu biết phong phú, có kiến thức đa dạng về các lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử, kinh tế, xã hội, chính trị, địa lý… của đất nước Hàn Quốc. Cử nhân tốt nghiệp sẽ đạt trình độ TOPIK 4 của kỳ thi Năng Lực Tiếng Hàn, có khả năng giao tiếp xã hội và giao tiếp trong công sở bằng tiếng Hàn, có khả năng vận dụng nguồn tư liệu, tư duy và giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn. 

Cử nhân Hàn Quốc học có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau: (1) Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Hàn Quốc, và những cơ quan có sử dụng tiếng Hàn ở Việt Nam hoặc ở nước sở tại (với các vị trí biên phiên dịch, trợ lý hoặc thư ký,….), và các cơ quan thông tấn, báo chí; (2) Giảng dạy, nghiên cứu về Đất nước học, Hàn Quốc học, tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu; (3) Hướng dẫn viên du lịch...

Hiện nay, khoa Hàn Quốc học có nhiều học bổng do các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tài trợ cho sinh viên.

Xem chi tiết tại đây


20. QUAN HỆ QUỐC TẾ - Mã ngành: 52310206

Đơn vị đào tạo: Khoa Quan hệ quốc tế


 

 

Website: http://fir.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 160

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2017: D01 - 25.25; D14 - 25.50

Các sinh viên ngành Quan hệ quốc tế có thể lựa chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Chính trị - Ngoại giaoKinh tế quốc tế hoặc Luật quốc tế. Cử nhân có kiến thức cơ bản về các chuyên ngành, có nền tảng về lịch sử, chính trị, kinh tế, ngoại giao với các nước trên thế giới, tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của các tổ chức quốc tế, có khả năng hoạt động trong các cơ quan, đoàn thể quốc tế, có năng lực thích nghi tốt trong thị trường lao động.

Cử nhân Quan hệ quốc tế có thể làm việc trong các lĩnh vực, vị trí, công việc như: (1) Các vụ, đơn vị phụ trách hoạt động ngoại giao, đối ngoại; (2) làm việc trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện, tài chính, ngân hàng; (3) làm việc cho các Quỹ đầu tư; các tổ chức quốc tế,...; (4) nghiên cứu – giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, viện, trung tâm nghiên cứu...

Sau khi trúng tuyển, sinh viên có thể đăng ký học Chương trình Chất lượng cao.

Xem chi tiết tại đây 

 

21. NGÔN NGỮ ANH - Mã ngành: 52220201

Đơn vị đào tạo: Khoa Ngữ văn Anh
Website: http://nva.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 270

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2018:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh. (*)

(*) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (D01)

Điểm chuẩn 2017: D01 - 26.25

Các sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có thể lựa chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Văn hóa - Văn họcBiên phiên dịch hoặc Ngữ học - Giảng dạy. Cử nhân có kiến thức về lịch sử văn học Anh - Mỹ qua các thời kì, tìm hiểu về các vấn đề văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị tại Anh - Mỹ, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát trong giao tiếp và phiên dịch, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh, làm việc trong các cơ quan của chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế...

Cử nhân Ngôn ngữ Anh có thể làm việc trong các lĩnh vực như: (1) Các cơ quan, đơn vị chính trị và kinh tế có sử dụng tiếng Anh như các nhà xuất bản, cơ quan truyền thông trong nước và tại các nước nói tiếng Anh, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế; các công ty, văn phòng của nước ngoài trong lĩnh vực du lịch, hướng dẫn viên hoặc các cơ quan, công ty, xí nghiệp trong nước có sử dụng tiếng Anh; (2) Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo như các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trường tiểu học quốc tế; các trung tâm ngoại ngữ; các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong và ngoài nước có sử dụng tiếng Anh; các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; (3) làm thông dịch viên...

Sau khi trúng tuyển, sinh viên có thể đăng ký học Chương trình Chất lượng cao.

Xem chi tiết tại đây

 

22. NGÔN NGỮ NGA - Mã ngành: 52220202 

Đơn vị đào tạo: Khoa Ngữ văn Nga
Website: http://nvn.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 65

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D02 Toán-Ngữ văn-Tiếng Nga. (*)

(*) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (D01), Môn Tiếng Nga nhân hệ số 2 (D02).

Điểm chuẩn 2017: D01 - 19.50; D02 - 19.50

Các cử nhân ngành Ngôn ngữ Nga sẽ học song song hai ngôn ngữ là Tiếng Nga (được cấp bằng đại học), tiếng Anh (được cấp bằng cao đằng), được đào tạo các kỹ năng thực hành và lý thuyết ngôn ngữ Nga, được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lịch sử-địa lý, văn học, văn hóa, dịch thuật, tiếng Nga thương mại và du lịch… nhằm giúp người học có đủ năng lực, trình độ làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan đến tiếng Nga.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ văn Nga, chuyên ngành Song ngữ Nga – Anh (cử nhân tiếng Nga - cao đẳng tiếng Anh) có thể làm việc trong các lĩnh vực: (1) Giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học, trung tâm ngoại ngữ; (2) Cơ quan, tổ chức đối ngọai, kinh tế, văn hoá, các cơ quan truyền thông có sử dụng tiếng Anh và tiếng Nga; (3) Du lịch: Hướng dẫn viên du lịch, tổ chức, điều hành hoạt động du lịch, lễ tân, khu nghỉ mát, khu du lịch,...

Xem chi tiết tại đây


23. NGÔN NGỮ PHÁP - Mã ngành: 52220203

Đơn vị đào tạo: Khoa Ngữ văn Pháp 

Website: http://nguvanphap.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 85

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D03 Toán-Ngữ văn-Tiếng Pháp. (*)

Điểm chuẩn 2016: D01 19.00; D03 19.00

(*) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (D01), Môn Tiếng Pháp nhân hệ số 2 (D03).

Các cử nhân ngành Ngôn ngữ Pháp có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngôn ngữ học, lý thuyết dịch và văn học Pháp, tìm hiểu về văn hóa, văn minh, các dòng tư tưởng, tình hình kinh tế, chính trị Pháp, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về ngôn ngữ. Ngoài ra, khoa Ngữ Văn Pháp cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức văn hoá, giúp sinh viên phát triển những khả năng diễn đạt, phân tích-phê bình, kỹ năng tổng hợp trong lĩnh vực Pháp ngữ.

Cử nhân Ngữ văn Pháp có thể làm tốt công việc thuộc các lĩnh vực: (1) Đối ngoại: các cơ quan ngoại giao như Sở Ngoại vụ, các Tổng lãnh sự quán, văn phòng ngoại giao; các tổ chức quốc tế hay phi chính phủ có sử dụng tiếng Pháp như AUF, DEP; các tổ chức hữu nghị; (2) Kinh doanh: các khách sạn, các cơ sở du lịch, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, nước ngoài, các công ty dịch thuật, các cơ quan thông tấn, báo chí; (3) Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học thổ thong, viện, trung tâm nghiên cứu, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học.

Xem chi tiết tại đây


24. NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC - Mã ngành: 52220204 

Đơn vị đào tạo: Khoa Ngữ văn Trung Quốc
Website: http://nvtq.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 130

Khối/Tổ hợp xét tuyển2018:  D01 Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh, D04 Toán - Ngữ văn - Tiếng Trung. (*)

(*) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (D01), Môn Tiếng Trung nhân hệ số 2 (D04).

Điểm chuẩn 2017: D01 - 24.25; D04 - 24.25

Các cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về đất nước và con người Trung Quốc, kiến thức chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc. Sinh viên Khoa Ngữ văn Trung Quốc sau khi ra trường, hiện đang làm việc ở nhiều lĩnh vực thuộc nhiều ngành nghề trong xã hội, tiêu biểu như các cơ quan ngoại giao; Các cơ quan thông tấn – báo chí; Giảng dạy trong các trường đại học, các trường đào tạo ngôn ngữ Trung Quốc; Các đơn vị kinh tế như các công ty, xí nghiệp, ngân hàng trong và ngoài nước.

Cử nhân Ngữ văn Trung Quốc có thể làm việc trong các lĩnh vực như: (1) Cán bộ ngoại giao trong các cơ quan ngoại giao; (2) Thông dịch, phiên dịch; (3) Giảng dạy tiếng Trung tại các trường đại học, cao đẳng...; (4) Trợ lý các dự án hợp tác quốc tế, các văn phòng đại diện nước ngoài có sử dụng tiếng Trung...

Xem chi tiết tại đây


25. NGÔN NGỮ ĐỨC - Mã ngành: 52220205

Đơn vị đào tạo: Khoa Ngữ văn Đức


 

 

Website: http://nvd.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 80

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D05 Toán-Ngữ văn-Tiếng Đức. (*)

(*) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (D01), Môn Tiếng Đức nhân hệ số 2 (D05).

Điểm chuẩn 2017: D01 - 23.00; D05 - 21.00

Sinh viên ngành Ngữ văn Đức được trang bị có hệ thống các kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương bậc đại học khối ngành khoa học nhân văn và khoa học xã hội và hành vi; Kiến thức tiếng Đức giao tiếp bậc trung cấp (tương ứng với trình độ C1 theo Tiêu chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ của Cộng đồng chung châu Âu GER); Kiến thức nền tảng về ngôn ngữ Đức và văn hóa các nước nói tiếng Đức, cụ thể là các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học Đức, văn chương Đức, biên phiên dịch Đức-Việt/Việt-Đức, và văn hóa - văn minh Đức-Áo-Thụy Sĩ; kiến thức chuyên ngữ tiếng Đức thông dụng ở một trong các lĩnh vực nghề nghiệp: kinh tế thương mại, du lịch, giáo dục...

Cử nhân Ngữ văn Đức có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí công tác: (1) Lĩnh vực kinh tế thương mại: thư ký; trợ lý ngôn ngữ; nhân viên văn phòng, phụ trách giao dịch thư tín, lễ tân; ... cho các công ty, nhà máy, xí nghiệp của Đức, Áo, Thụy sĩ hoặc các công ty đa quốc gia, nhà nước, tư nhân có đối tác, khách hàng từ Đức, Áo, Thụy sĩ; (2) Lĩnh vực du lịch: hướng dẫn viên du lịch; nhân viên văn phòng du lịch phụ trách về tổ chức, lên kế hoạch chương trình du lịch; nhân viên phụ trách lễ tân, bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn, nhà hàng, ... có đối tượng khách hàng là người Đức, Áo, Thụy Sĩ; (3) Lĩnh vực giáo dục: giảng dạy và nghiên cứu tiếng Đức tại các trường đại học, phổ thông, các trung tâm ngoại ngữ, các viện nghiên cứu …; (4) Các lĩnh vực, vị trí công tác khác: biên phiên dịch; công tác tại các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế cần nhân lực biết tiếng Đức...

Xem chi tiết tại đây

 

26. NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA - Mã ngành: 52220206

Đơn vị đào tạo: Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha  

Website: http://tbn.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 50

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018:  D01 Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh, D03 Toán - Ngữ văn - Tiếng Pháp, D05 Toán - Ngữ văn - Tiếng Đức (*)

(*) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (D01), Môn Tiếng Pháp nhân hệ số 2 (D03), Môn Tiếng Đức nhân hệ số 2 (D05)

Điểm chuẩn 2017: D01 - 23.25; D03 - 23.25; D05 - 23.25

Cử nhân Ngữ văn Tây Ban Nha có kiến thức cơ bản về khoa học nhân văn, kiến thức ngôn ngữ học của tiếng Tây Ban Nha, văn học của Tây Ban Nha cũng như của các nước nói tiếng Tây Ban Nha, kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa… của các nước nói tiếng Tây Ban Nha, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với những ngành nghề cần sử dụng tiếng Tây Ban Nha (ngoại giao, dịch thuật, truyền thông, kinh tế, ngoại thương…), kiến thức liên ngành...

Cử nhân Ngữ văn Tây Ban Nha có thể làm tốt công việc thuộc các lĩnh vực và vị trí sau đây: (1) Biên phiên dịch tiếng Tây Ban Nha; (2) Hướng dẫn viên du lịch; (3) Công tác văn phòng tại các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và phi chính phủ địa phương có giao dịch với đối tác là các công ty Tây Ban Nha; các công ty trong nước, ngoài nước và các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân có giao dịch với đối tác là các công ty Tây Ban Nha; (4) Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung học, viện và trung tâm nghiên cứu, trung tâm ngoại ngữ...

Xem chi tiết tại đây

 

27. NGÔN NGỮ ITALIA - Mã ngành: 52220208

Đơn vị đào tạo: Bộ môn Ngữ văn Ý


 

 

Website: http://nvy.hcmussh.edu.vn/

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018: 50

Khối/Tổ hợp xét tuyển 2018:  D01 Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh, D03 Toán - Ngữ văn - Tiếng Pháp, D05 Toán - Ngữ văn - Tiếng Đức (*)

(*) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (D01), Môn Tiếng Pháp nhân hệ số 2 (D03), Môn Tiếng Đức nhân hệ số 2 (D05)

Điểm chuẩn 2017: D01 - 21.00; D05 - 21.00; D03 - 21.00

Cử nhân Ngữ văn Ý được cung cấp những kiến thức chung về khoa học nhân văn, khoa học xã hội,…và kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Ý, văn học Ý,  về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hoá, truyền thông…

Cử nhân Ngữ văn Ý có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau: (1) Biên phiên dịch hoặc công tác tại các cơ quan ngoại giao; các tổ chức quốc tế hay phi chính phủ, các tổ chức hữu nghị có sử dụng tiếng Ý, các công ty dịch thuật, các cơ quan thông tấn, báo chí; (2) Công tác kinh doanh tại các khách sạn, cơ sở du lịch; (3) Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học...

Xem chi tiết tại đây

 

II. HỆ CHẤT LƯỢNG CAO: Gồm 4 ngành: Báo chí, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học

 

* Giới thiệu chung vể chương trình đào tạo chất lượng cao

Chương trình đào tạo Cử nhân Chất lượng cao theo học phí tương ứng (CLC) là chương trình trọng điểm của trường ĐHKHXH&NV và ĐHQG TP.HCM, trong chiến lược phát triển và nâng cao Chất lượng giáo dục đại học đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Sinh viên hệ đào tạo CLC được học tập theo chương trình đào tạo chất lượng cao và sử dụng cơ sở vật chất riêng của hệ đào tạo này theo quy định của Bộ GD-ĐT.

 Sinh viên sau khi trúng tuyển, nhập học sẽ đăng ký học chương trình chất lượng cao. 


* Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên hệ CLC khi tốt nghiệp ngoài các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ của ngành đã học, còn đạt chuẩn ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của ngành nghề.

Sinh viên tốt nghiệp hệ CLC có thể theo học tiếp tục bậc học cao học và nghiên cứu sinh (Cả đào tạo trong nước và nước ngoài).                                

   

 

* Vì sao lựa chọn chương trình đào tạo chất lượng cao? 

1. Chương trình đào tạo đã được kiểm định AUN-QA (3/4 khoa)

2. Chương trình đào tạo cập nhật hiện đại theo hướng thực hành, với sự tư vấn từ các đối tác quốc tế.

3. Đội ngũ giảng dạy là các giảng viên có uy tín trong và ngoài nước.

4. Sinh viên được tư vấn học tập định kì bởi đội ngũ cố vấn học tập có kinh nghiệm.

5. Học tại cơ sở 1 (10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM).

6. Lớp học tổ chức quy mô nhỏ (20 - 25 sinh viên/lớp). Môi trường học tập thân thiện, hiện đại.

7. Phòng học đáp ứng các yêu cầu dạy học đa phương tiện, lắp đặt sẵn các trang thiết bị dạy học hiện đại.

8. 10% quỹ học phí được dành để cấp học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, và hoạt động phong trào xuất sắc theo quy định của nhà trường.

9. Sinh viên được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học và được hỗ trợ kinh phí theo quy định của nhà trường.

10. Sinh viên được tạo điều kiện tham gia nhiều chương trình trao đổi sinh viên và giao lưu quốc tế.

 

 

* Điều kiện tham dự chương trình chất lượng cao:

Sinh viên trúng tuyển vào hệ chính quy năm 2017 các khoa có mở hệ đào tạo Chất lượng cao.

  


* Các chương trình đào tạo hệ Chất lượng cao:

 Ngành Mã ngành Ngôn ngữ giảng dạy 
 Báo chí  52320101
 Tăng cường tiếng Anh
 Quan hệ quốc tế
 52310206
 Song ngữ Anh - Việt
 Ngôn ngữ Anh  52220201
 Tiếng Anh
 Nhật Bản học  52220216
 Song ngữ Nhật - Việt


 

 

* Học phí năm 2017:

33.000.000 đồng/năm (cam kết không tăng học phí trong 4 năm học)

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN


Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 90

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 90

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.