Cải cách giáo dục: Một số vấn đề chung và thực tiễn ở Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Nghiêm Đình Vỳ, TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến

Nhà xuất bàn: Chính trị Quốc gia – Sự thật

Năm xuất bàn: 2016

Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

Vị trí tài liệu trong kho :  U33 – Giáo dục : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 

Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu và làm rõ những định hướng cải cách giáo dục toàn cầu trong thế kỷ XXI; tiến trình cải cách giáo dục của một số nước trên thế giới, rút ra kinh nghiệm và bài học đối với sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đi sâu nghiên cứu quá trình cải cách giáo dục ở Việt Nam, tìm hiểu về đường lối phát triển giáo dục của Đảng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (năm 1951) đến nay; làm rõ những vấn đề lý luận, đồng thời đưa ra một số giải pháp, kiến nghị mang tính đột phá trong việc tổ chức thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

Cuốn sách bao gồm 3 phần chính:

Phần thứ nhất: Cải cách giáo dục toàn cầu trong bước chuyển sang thế kỷ XXI.

Phần thứ hai: Tổng quan về quá trình cải cách giáo dục ở Việt Nam.

Phần thứ ba: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích, cung cấp thêm cho những nhà quản lý, những nhà hoạch định chính sách về giáo dục cũng như bạn đọc quan tâm đến sự phát triển nền giáo dục tại Việt Nam, các luận cứ khoa học về cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đổi mới, phát triển toàn diện nền giáo dục - đào tạo Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.