Giáo trình gia đình học

Tác giả: Hoàng Bá Thịnh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2016

Thư viện Trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tài liệu trong kho: O55 – Xã hội học – Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

Gia đình là một lĩnh vực được nhiều ngành khoa học quan tâm nghiên cứu, ở Việt  trong ba thập kỷ trở lại đây đã có nhiều công trình nghiên cứu về gia đình từ các ngành xã hội học, tâm lý học, văn hóa học.

Cuốn “Giáo trình gia đình học” giới thiệu các khái niệm then chốt, các lý thuyết cơ bản và một số chủ đề chính về gia đình.  Ngoài ra cuốn sách còn được minh họa bằng tư liệu nghiên cứu trong nước và quốc tế; Đồng thới cũng phân tích sự biến đổi các vấn đề của gia đình và cuối mỗi chương có gợi ý vận dụng kiến thức vào thực hành công tác xã hội.

Giáo trình nhằm giúp giảng viện và sinh viên các trường đại học và cao đẳng có thêm tài liệu dạy và học môn gia đình, góp phần nâng cao chất lượng đào tại và nghiên cứu về gia đình nói chung và đào tạo công tác xã hội trong các trường cao đẳng, đại học nói riêng.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.