Giáo trình đại cương truyền thông quốc tế

Tác giả: PGS. TS. Phạm Thái Việt

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2015

Thư viện Trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tài liệu trong kho: U6 : Báo chí – truyền thôn – Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

Giáo trình đại cương truyền thông quốc tế là tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên ngành ngoại giao, báo chí. Với 30 tiết học và câu hỏi ôn tập, cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm, vai trò và chức năng của truyền thông quốc tế; mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và truyền thông quốc tế; xu hướng phát triển của truyền thông quốc tế.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

Chương I: Khái lược về truyền thông quốc tế;

Chương II: Vai trò và chức năng của truyền thông quốc tế;

Chương III: Lịch sử phát triển truyền thông quốc tế;

Chương IV: Trật tự truyền thông quốc tế mới;

Chương V: Các lý thuyết truyền thông quốc tế;

Chương VI: Mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và truyền thông quốc tế;

Chương VII: Sức mạnh của thông tin và truyền thông trong kỷ nguyên toàn cầu hóa;

Chương VIII: Xu hướng phát triển của truyền thông quốc tế.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.