GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MIỀN NAM 1954-1975

Trong giao đoạn 1954 - 1975 ở miền Nam Việt Nam, dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa, bên cạnh các hoạt động chính trị - xã hội, giáo dục cũng được chú trọng duy trì và phát triển dựa trên một nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

 

Tác giả: Ngô Minh Oanh, Hồ Sỹ Anh, Nguyễn Ngọc

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2018

Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGTP.HCM

Vị trí tài liệu : Phòng đọc & Phòng mượn ( CS Đinh Tiên Hoàng, CS Thủ Đức)
Việt nam ta là một đất nước có truyền thống giáo dục lâu đời, nghìn năm văn hiến. Trong giao đoạn 1954 -1975, do nhiều biến động chính trị đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam – Bắc với hai chế độ khác nhau. Trong giao đoạn này ở miền Nam Việt Nam, dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa, bên cạnh các hoạt động chính trị - xã hội, giáo dục cũng được chú trọng duy trì và phát triển dựa trên một nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Cuốn sách “Giáo dục phổ thông Miền Nam (1954 – 1975)” gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về giáo dục miền Nam

Chương 2: Chương trình giáo dục phổ thông miền Nam

Chương 3: Giáo viên và quản lý trường học

Chương 4: Công tác khảo thí và thanh tra trường học

      Chương 5: Một số nhận xét về giáo dục phổ thông miền Nam và đề xuất đổi mới giáo dục hiện nay

Cuốn sách dẫn bước bạn đọc khám phá từng ưu, nhược điểm của mô hình giáo dục Hoa Kỳ- nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới được chính quyền Việt Nam Cộng hòa áp dụng. Từ đó, giúp bạn đọc có cái nhìn chính xác, khách quan về triết lý, thực tiễn cũng như định hướng giáo dục ở miền Nam Việt Nam những năm 1954 -1975

Là một công trình nghiên cứu lớn, cuốn “Giáo dục phổ thông Miền Nam (1954 – 1975)” là một tài liệu tham khảo quý giúp những người làm giáo dục có thể thấy được những mặt hạn chế của nền giáo dục để tránh, đồng thời đúc rút, vận dụng những mặt tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục của nước ta hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu !


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.