Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thí điểm giao nhiệm vụ trưởng bộ môn và trưởng đơn vị chuyên môn cho giảng viên hết tuổi quản lý

Đó là chủ trương mới của ĐHQG-HCM về công tác cán bộ nhằm tiếp tục phát huy sự đóng góp chuyên môn sâu của viên chức giảng dạy có học vị tiến sĩ, chức danh phó giáo sư, giáo sư đã hết tuổi làm công tác quản lý.

Theo đó,, Hiệu trưởng các trường đại học thành viên và Trưởng khoa trực thuộc ĐHQG-HCM căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác chuyên môn tại đơn vị mà xem xét giao nhiệm vụ trưởng bộ môn hoặc trưởng đơn vị chuyên môn, bao gồm các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm thuộc khoa trở xuống đối với viên chức giảng dạy là tiến sĩ, phó giáo sư đã hết tuổi làm công tác quản lý; có năng lực, uy tín và kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn; và đang trong thời gian kéo dài thời gian làm việc tại đơn vị.


Hiệu trưởng các trường đại học thành viên và Trưởng khoa trực thuộc phân công viên chức theo đối tượng nói trên giữ chức danh trưởng bộ môn hoặc trưởng đơn vị chuyên môn theo hình thức ra quyết định giao nhiệm vụ trên cơ sở đề xuất của bộ môn, của khoa và sự đồng thuận của viên chức.


Viên chức thực hiện nhiệm vụ trưởng bộ môn hoặc trưởng đơn vị chuyên môn trong trường hợp này được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị hoặc hưởng thù lao theo thỏa thuận với đơn vị. Đơn vị không bố trí phụ cấp chức vụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các trường hợp này.


Việc thực hiện việc thí điểm này được thực hiện trong thời gian 01 năm tính từ ngày 05 tháng 12 năm 2017. 
Toàn văn văn bải: tải tại đây

NAM PHONG

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.