Vốn xã hội và phát triển

Tác giả: Nguyễn Qúy Thanh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2015

Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tài liệu trong kho: O59 : Xã hội học – Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

Vốn xã hội là một trong những thuật ngữ quan trọng và phổ biến nhất trong nghiên cứu chính trị - xã hội nửa đầu thế kỷ XX. Vốn xã hội có vai trò quan trọng trong xây dựng và hoạch định sự phát triển của các xã hội và cộng đồng.

Cuốn sách “Vốn xã hội và phát triển” làm rõ những chủ đề cốt lõi nhất là bản chất của vốn xã hội, vai trò của nó trong phát triển bền vững và sử dụng tiếp cận vốn xã hội như một giải thích cho sự phát triển kinh tế, trong chăm sóc sức khỏe và trong đời sống chính trị.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.