Thông báo v/v phục vụ CSDL sách điện tử của NXB Tổng hợp TPHCM

Kể từ ngày 06/4/2015, bạn đọc có thể truy cập online  vào CSDL sách điện tử do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM (https://sachweb.com/) cung cấp cho trường ĐHKHXH & NV TP.HCM (danh mục đính kèm) theo tài khoản sau:
Tên đăng nhập: dhkhxhnv
Password:
dhkhxhnv

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.