Di dân trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Xoan 

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM

Năm xuất bản : 2016

Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

Vị trí tài liệu trong kho :  O72 – Xã hội học : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 

Cuốn sách được biên soạn từ các số liệu thứ cấp về dân số, di dân và đô thị hóa cũng như số liệu sơ cấp từ công trình nghiên cứu luận án tiến sĩ của tác giả " di dân trẻ tại Thánh phố Hồ Chí Minh: động cơ di chuyển và sự hòa nhập về cuộc sống" được thực hiện vào năm 2008.

Nội dung cuốn sách gồm có:

Phần 1: Mở đầu:

Phần 2: Nôi dung

Chương 1: Cơ sở lya luận và phương pháp luận;

Chương 2: Đô thị hóa ở Việt Nam;

Chương 3: Di dân trong nước ở Việt Nam;

Chương 4: Những yếu tố quyết định di cư trẻ nông thôn - thành thị;

Chương 5: Sự hòa nhập về kinh tế và điều kiện sống của những người nhập cư trẻ ở TPHCM;

Chương 6: Sự hòa nhập xã hội của thanh niên nhập cư ở TPHCM;

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.