Những cuộc hội ngộ của văn chương thế giới: văn học so sánh: nghiên cứu và dịch thuật

So sánh, một cụm từ mà chúng ta mỗi khi nghe đến đều hiểu thầm là sự cân, đo, đong, đếm để phân thứ hạng bằng một đơn vị nào đó. Vậy so sánh văn học chúng ta dùng đơn vị gì? Và văn học so sánh là gì?


 Tác giả: Nhiều tác giả


 Nhà xuất bản: Văn hóa – Văn nghệ

 Năm xuất bản: 2019

 Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

 Vị trí tài liệu: V4 / NH556C: Lý Luận văn học - Phòng đọc (Cs.Thủ Đức)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

So sánh, một cụm từ mà chúng ta mỗi khi nghe đến đều hiểu thầm là sự cân, đo, đong, đếm để phân thứ hạng bằng một đơn vị nào đó. Vậy so sánh văn học chúng ta dùng đơn vị gì? Và văn học so sánh là gì?
Văn học so sánh, một lĩnh vực còn khá mới với nhiều người với chúng ta, đầu thế kỷ XXI mới bắt đầu có nhiều người quan tâm tới văn học so sánh ở Việt Nam. Kế thừa một phần nội dung đã có trong cuốn Văn học so sánh: Nghiên cứu và dịch thuật năm 2003, đồng thời bổ sung những bản dịch và những nghiên cứu mới, các giảng viên và những nhà khoa học đã hoặc đang học tập và làm việc tại Khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra đời cuốn “Những cuộc hội ngộ của văn chương thế giới: văn học so sánh: nghiên cứu và dịch thuật”. Cuốn sách với 3 chương bao gồm 2 nội dung chính:
“Nội dung 1: Giới thiệu những bài viết, bài dịch về các vấn đề chung của văn học so sánh, từ những khái niệm cơ bản đã được nói đến từ rất lâu như văn học so sánh, văn học thế giới, văn học tổng quát, các vấn đề dân tộc và chủ nghĩa dân tộc, đến những vấn đề của thời hiện tại như chủ nghĩa xuyên quốc gia, phiên dịch học, tiếp nhận văn học như những hướng nghiên cứu được các nhà văn học so sánh đương đại quan tâm.
Nội dung 2: Giới thiệu những nghiên cứu cụ thể các hiện tượng văn học của thế giới trong mối quan hệ giao lưu ảnh hưởng và quan hệ song song, loại hình. Các bài viết về văn học Việt Nam cổ điển và hiện đại trong tương quan so sánh với văn học khu vực, văn học thế giới.” (Trích dẫn từ Lời nói đầu)
Là công trình của một tập thể nghiên cứu, Những cuộc hội ngộ của văn chương thế giới: văn học so sánh: nghiên cứu và dịch thuật cung cấp những thông tin, những cách tiếp cận đa dạng về những hiện tượng văn học cổ điển và hiện đại Việt Nam và thế giới. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu mang tính công cụ, cần thiết cho những người nghiên cứu văn học, nhất là các sinh viên đại học và sau đại học, đồng thời cũng là một cuốn sách bổ ích đối với những người quan tâm đến văn học nói chung và văn học so sánh nói riêng.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.