Học bổng Đinh Thiện Lý năm 2021

Năm 2021, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting (nay là Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý) sẽ trao học bổng cho sinh viên của Trường có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập. Thông tin học bổng cụ thể như sau:
1. Số lượng: 06 suất.
2. Giá trị học bổng: 14.000.000đ/suất.
Học bổng được chia làm hai học kỳ mỗi học kỳ là: 7.000.000đ. Sinh viên cần duy trì thành tích học tập tốt và tích cực tham gia công tác xã hội để được nhận học bổng của học kỳ 2. 
3. Điều kiện dự tuyển:
- Sinh viên hệ chính quy tập trung; kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2020-2021 từ 7.0 trở lên; kết quả rèn luyện từ 70 trở lên;
- Tích cực tham gia các công tác xã hội, hoạt động hỗ trợ cộng đồng;
- Hoàn cảnh kinh tế khó khăn (có xác nhận);
4. Hồ sơ dự tuyển:
- 02 Đơn dự tuyển (tiếng Anh và tiếng Việt) điền đầy đủ thông tin, có dán ảnh; (Tải mẫu tại đây)
- 01 Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2020-2021 (có xác nhận của Trường);
- 01 Thư bày tỏ nguyện vọng bằng tiếng Anh (sinh viên tự viết);
- 02 Thư giới thiệu từ 2 thầy/cô của Trường (có xác nhận chữ ký);
- 01 Bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội (có xác nhận);
- 01 Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý (tham khảo tại trang web của Quỹ: www.lawrencestingfund.org);
- 01 giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp.
5. Lưu ý:
- Sinh viên đăng ký dự tuyển tại liên kết: https://bit.ly/Hocbongsv;
- Sinh viên theo dõi cách thức và điều kiện xét chọn học bổng tại đây;
- Sinh viên đã nhận học bổng của các đơn vị khác; sinh viên tốt nghiệp năm 2021, khóa tuyển sinh năm 2017 không tham gia xét học bổng này.
Nhà trường đề nghị các khoa/bộ môn thông báo thông tin học bổng trên cho sinh viên được biết. Mỗi khoa/bộ môn xét chọn 02 sinh viên đạt tiêu chuẩn và gửi công văn đề cử về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 14 tháng 5 năm 2021.
Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   

 University of Social Sciences & Humanites - Viet Nam National University HCMC

Address: 10-12 Đinh Tien Hoang, Ben Nghe Ward, Distric 1, HCMC

@Copyright 2011 - University of Social Sciences & Humanites TP. Ho Chi Minh - Design by PSC