Kiến thức thống kê thông dụng

Tác giả: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhà xb: Thống kê.

Năm xb: 2015.

Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.

Vị trí tài liệu trong kho: O : Xã hội học : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức.)

Kiến thức thống kê thông dụng là một tài liệu hữu ích giúp các nhà hoạch định chính sách, những người thực hiện chính sách và đông đảo công chúng nắm được vai trò của thống kê và tầm quan trọng của thông tin thống kê; biết các loại số liệu thống kê sẵn có được biên soạn như thế nào; biết cách tiếp cận cũng như đánh giá, phản biện các số liệu này để sử dụng chúng như một công cụ hữu ích cho việc hoạch định và giám sát quá trình thực thi chính sách.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.