HÃY CHUNG TAY ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ đoàn kết, đồng lòng vượt qua và chiến thắng đại dịch Covid-19, vừa qua Vụ Thư viện - Thư viện Tp. Cần Thơ đã thực hiện một đoạn phim tư liệu trên nền nhạc bài hát Việt Nam ơi! Đánh bay Covid (Sáng tác: Minh BETA)