NỘI QUY THƯ VIỆN

 1. Thời gian phục vụ tại Thư viện như thế nào?

    Trả lời:

    Thời gian phục vụ của Thư viện (tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng và cơ sở Linh Trung - Thủ Đức) như sau:

   

 2. Những đối tượng bạn đọc nào được sử dụng Thư viện trường?

  Trả lời:

   (1) Cán bộ, viên chức (CBVC), giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học (HVSĐH) của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã qua lớp hướng dẫn sử dụng TV trường.

   (2) Bạn đọc ngoài ĐHQG-HCM đã qua lớp hướng dẫn sử dụng TV trường.

                                      Chính sách cụ thể cho từng đối tượng bạn đọc

  ĐỐI TƯỢNG

  QUY ĐỊNH

  Quy định về TV

  Quy định về sử dụng tài liệu

  1. CBNV, giảng viên của Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TP.HCM)

  - Dùng thẻ CB/GV (có xác nhận đã qua lớp HDSD TV tại TV).

   

  - Đọc tài liệu tại Thư viện và mượn tài liệu về nhà theo quy định của từng kho tài liệu.

  2. Sinh viên chính quy của Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TP.HCM)

  - Dùng thẻ SV (có xác nhận đã qua lớp HDSD TV tại TV).

  3. Học viên sau đại học của Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TP.HCM)

  - Dùng thẻ học viên (có xác nhận đã qua lớp HDSD TV tại TV).

  - Đọc tài liệu tại Thư viện và mượn tài liệu về nhà theo quy định của từng kho tài liệu.

  4. Sinh viên tại chức, văn bằng 2 và các hệ khác của Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TP.HCM)

  - Dùng thẻ SV (có xác nhận đã qua lớp HDSD TV tại TV).

  - Đọc tài liệu tại Thư viện;

  - Mượn tài liệu về nhà theo quy định của từng kho tài liệu (đóng tiền thế chân theo quy định của TV).

  5. Bạn đọc ngoài ĐHQG-HCM

  Làm thẻ TV ĐHKHXH&NV (có xác nhận đã qua lớp HDSD TV tại TV).

  - Chỉ đọc tài liệu tại thư viện, không được mượn tài liệu về nhà.


  1.
  CBNV, giảng viên của Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TP.HCM)

      - Dùng thẻ CB/GV (có xác nhận đã qua lớp HDSD TV tại TV).

      - Đọc tài liệu tại Thư viện và mượn tài liệu về nhà theo quy định của từng kho tài liệu.

  2. Sinh viên chính quy của Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TP.HCM)

      - Dùng thẻ SV (có xác nhận đã qua lớp HDSD TV tại TV).

  3. Học viên sau đại học của Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TP.HCM)

      - Dùng thẻ học viên (có xác nhận đã qua lớp HDSD TV tại TV).

      - Đọc tài liệu tại Thư viện và mượn tài liệu về nhà theo quy định của từng kho tài liệu.

  4. Sinh viên tại chức, văn bằng 2 và các hệ khác của Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TP.HCM)

     - Dùng thẻ SV (có xác nhận đã qua lớp HDSD TV tại TV).

     -  Đọc tài liệu tại Thư viện;

     - Mượn tài liệu về nhà theo quy định của từng kho tài liệu (đóng tiền thế chân theo quy định của TV).

  5. Bạn đọc ngoài ĐHQG-HCM

  Làm thẻ TV ĐHKHXH&NV (có xác nhận đã qua lớp HDSD TV tại TV).

  - Chỉ đọc tài liệu tại thư viện, không được mượn tài liệu về nhà. 

 3. Tôi muốn làm thẻ Thư viện thì tôi phải làm như thế nào?

   Trả lời:

     -  Đối với sinh viên/học viên sau đại học/cán bộ, giảng viên của trường: Sử dụng thẻ SV/HV sau ĐH/CB GV làm thẻ TV

     -   Đối với bạn đọc ngoài trường:

     -> Điền vào phiếu đăng kí làm thẻ có xác nhận của cơ quan mình đang làm việc hoặc trường mình đang học -> Nộp 2 hình 2x3 + nộp Lệ phí là 80.000 đ (trong đó phí làm thẻ 40.000 đ và phí tham gia lớp hướng dẫn sử dụng TV là 40.000 đ) -> Đồng thời phải học lớp hướng dẫn sử dụng TV và mang theo giấy biên nhận để nhận thẻ TV sau khi tham gia lớp này.

      -  Bạn vui lòng xem thêm nội dung trả lời ở câu 2 để biết thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng thẻ TV.

 4. Tôi có thể sử dụng thẻ của TV trường ĐH KHXH&NV để vào TV các trường thành viên thuộc ĐHQG - HCM?

     Trả lời:

      -  Bạn có thể sử dụng thẻ của TV trường ĐH KHXH&NV để vào sử dụng Thư viện của các trường thành viên thuộc ĐHQG - HCM nếu bạn là:

           +  Sinh viên: Dùng thẻ sinh viên (có xác nhận đã qua lớp HDSD TV);

           +  Học viên sau đại học: Dùng thẻ học viên của trường ĐHKHXH&NV (có xác nhận đã qua lớp HDSD TV);

           +  Cán bộ, giảng viên: Dùng thẻ CB của trường ĐHKHXH&NV (có xác nhận đã qua lớp HDSD TV);

      -  Bạn đọc cần phải tuân thủ theo quy định của các TV của các trường thành viên thuộc ĐHQG – HCM.

 5. Tôi có thể cho người khác mượn thẻ thư viện của tôi không?

    Trả lời:

    Bạn không được cho người khác mượn thẻ TV của mình. Điều này được nêu rõ ở phần nội quy chung của thư viện.

 6. Khi mượn tài liệu về nhà, tôi có thể mượn tối đa là bao nhiêu cuốn? Và giữ đọc trong thời gian bao lâu?

   Trả lời:

     -  Tài liệu tham khảo: được mượn 04 quyển/lần đối với SV, HV SĐH; 06 quyển/lần đối với CB, GV trong vòng 14 ngày và trả đúng thời hạn quy định;

     -  Giáo trình được mượn 01 quyển/01 tên sách trong thời hạn 1 học kỳ (học kỳ I trả trước ngày 31/01; học kỳ II trả trước ngày 31/08).

 7. Nếu đến thời hạn trả tài liệu, tôi muốn sử dụng tiếp tài liệu đó có được không? Nếu được tôi phải làm thế nào?

   Trả lời:

   -  Đến thời hạn 14 ngày, nếu bạn đọc có nhu cầu sử dụng tiếp tài liệu cần đến TV để gia hạn (nếu như không có bạn đọc khác chờ mượn tài liệu đó). Thời gian tài liệu được gia hạn sử dụng tiếp 07 ngày đối với SV, 14 ngày đối với CB, GV và không quá 02 lần gia hạn.

   -  Ngoài ra bạn đọc còn có thể gia hạn tài liệu thông qua các kênh sau:

  • Website: http://lib.hcmussh.edu.vn -> Vào mục Trao đổi trực tuyến
  • Email: thuvien@hcmussh.edu.vn
  • Facebook: www.facebook.com/libussh
  • Điện thoại:

               1. Cơ sở Đinh Tiên Hoàng: (028) 38293828 ext.125

                                                                    (028) 39105581

               2. Cơ sở Linh Trung: (028) 37242720 ext.306

               3. Phòng Giám đốc TV: (028) 38293828 ext.124

              4. Bàn tư vấn thông tin: (028) 37246028

 8. Nếu trả tài liệu trễ hạn tôi phải nộp phạt như thế nào?

  Trả lời:

      Nếu để trễ hạn trả tài liệu bạn đọc phải nộp phạt 2.000 đ/ngày/1 cuốn (nếu tái phạm 02 lần trở lên bạn đọc sẽ bị khóa giao dịch sử dụng TV từ 03 đến 06 tháng).

 9. Khi tôi phát hiện ra tài liệu tôi mượn đã bị mất trang hay bị xé rách thì tôi phải làm sao?

  Trả lời:

     Khi nhận tài liệu mượn hoặc chọn tài liệu trên kệ, bạn đọc phát hiện tài liệu mất trang, hay bị xé rách phải báo ngay cho thủ thư biết để không phải chịu trách nhiệm về những trang sách bị mất.

 10. Nếu trường hợp tôi làm mất, hư hỏng , làm rách tài liệu của TV tôi phải làm gì?

  Trả lời:

  -  Bạn đọc phải tìm mua lại đúng tài liệu đã mất, đóng phạt quá hạn tài liệu (nếu có) và nộp phạt thêm 01 lần tiền bằng giá trị của tài liệu tại thời điểm nộp phạt;

  -  Trong trường hợp nếu bạn đọc không tìm được tài liệu mất trên thị trường phát hành, bạn đọc phải báo ngay cho thủ thư. Nếu TV tìm được tài liệu, TV sẽ cung cấp địa chỉ để bạn đọc mua trả tài liệu, đóng phạt quá hạn tài liệu (nếu có) và nộp thêm 02 lần tiền giá trị của tài liệu tại thời điểm nộp phạt;

   -  Nếu không còn tài liệu mất trên thị trường, nhưng TV có bản gốc, bạn đọc phải chi trả các chi phí sau:

         +   Tiền scan tài liệu mất: 1.000 đồng / trang x tổng số trang tài liệu;

         +  Tiền in: 500 đồng / trang x tổng số trang tài liệu;

         +  Tiền phạt: đóng phạt quá hạn tài liệu (nếu có) và nộp phạt số tiền bằng 01 lần giá của tài liệu mất được định giá tại thời điểm nộp phạt.

   -  Nếu trên thị trường và thư viện đều không còn tài liệu đã mất thì bạn đọc phải đóng phạt quá hạn tài liệu (nếu có) và nộp phạt số tiền gấp 03 lần giá trị của tài liệu mất được định giá tại thời điểm nộp phạt.

 11. Tôi muốn sử dụng máy tính tại phòng Đa phương tiện hoặc phòng Tra cứu dữ liệu của Thư viện thì tôi phải làm gì?

  Trả lời:

    Bạn gặp trực tiếp cán bộ phụ trách tại các phòng máy để đăng ký tài khoản sử dụng máy (Lệ phí tối thiểu cho 01 tài khoản là 20.000 đ/1 người, tương ứng với 20 giờ truy cập Internet). Khi sử dụng hết số giờ truy cập Internet trong tài khoản, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp dịch vụ này, bạn đọc liên hệ với CB phục vụ tại phòng máy để nộp tiền bổ sung.

 12. Tôi bị quên mật khẩu tài khoản sử dụng máy tại các phòng máy tính của thư viện. Làm sao tôi có thể lấy lại được mật khẩu?

  Trả lời:

     Bạn vui lòng mang thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tuỳ thân gặp cán bộ tại các phòng máy đối chiếu thông tin cá nhân. Cán bộ thư viện sẽ lấy lại mật khẩu tài khoản cho bạn.

 13. Tôi đã đăng ký 1 tài khoản đọc tài liệu toàn văn của thư viện, làm thế nào để kích hoạt và sử dụng tài khoản này?

   Trả lời:

  - Bạn mang thẻ sinh viên hoặc thẻ thư viện đến gặp cán bộ quản lý tại các phòng máy tính của thư viện gồm: Phòng + Tra cứu dữ liệu ở phòng A10 cơ sở Đinh Tiên Hoàng hoặc ở phòng A101 cơ sở Thủ Đức; phòng Đa phương tiện ở cơ sở Thủ Đức để được kích hoạt tài khoản. Tài khoản của bạn có thể xem được toàn văn tài liệu tại các máy tính có kết nối mạng internet.

 14. Đĩa CD-ROM, VCD, DVD tại phòng Đa phương tiện hoặc phòng Tra cứu dữ liệu có được mượn về nhà hay không?

  Trả lời:

  Đĩa CD-ROM, VCD, DVD chỉ phục vụ đọc tại thư viện (đọc tại chỗ).

 15. Tại sao luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, CD-ROM, tài liệu một bản… tôi không được mượn về nhà?

  Trả lời:

     Thứ nhất là vì thư viện bảo vệ quyền tác giả cho các tài liệu có giá trị nghiên cứu; Thứ hai phần lớn các tài liệu nói trên thường chỉ có 1 bản trong thư viện, nếu bạn đọc mượn về nhà mà làm mất thì không có bản khác để thay thế. Đối với CD-ROM: vì tài liệu này có đặc điểm dễ bị sao chép, khả năng hư hỏng cao và dễ bị vi phạm bản quyền. Điều này sẽ rất thiệt thòi cho các bạn đọc khác khi cần đến nó, vì thế thư viện không cho bạn đọc mượn về nhà để hạn chế tình trạng mất hoặc hư hỏng tài liệu.

 16. Tôi có thể sao chụp tài liệu trong Thư viện được không? Khi cần sao chụp tài liệu tôi phải làm thế nào?

   Trả lời:

   -  Bạn đọc có nhu cầu sao chụp tài liệu trong thư viện cần liên hệ với thủ thư và sao chụp theo quy định của thư viện:

    + Sách, tài liệu tham khảo, giáo trình: được phép sao chụp 10% nội dung của tài liệu. Riêng đối với tài liệu quý hiếm, tài liệu đang bị hư hỏng, tài liệu in dạng tờ rời không được mượn ra ngoài sao chụp.

   +  Báo – tạp chí: được phép sao chụp 100% nội dung của tài liệu.

   +  Luận văn/luận án, đề tài nghiên cứu không được mang ra ngoài sao chụp. Bạn đọc chỉ được yêu cầu scan/in 10% nội dung của tài liệu tại các phòng Đa phương tiện hoặc phòng Tra cứu dữ liệu của thư viện, nếu luận văn/luận án, đề tài nghiên cứu có bản điện tử.

   +  Tài liệu hạn chế, tài liệu đa phương tiện: không được phép sao chụp.

 17. Tôi có thể sử dụng máy tính laptop tại các phòng đọc của thư viện được không?

   Trả lời:

    -  Bạn có thể sử dụng máy tính laptop tại các phòng đọc trong thư viện, tuy nhiên bạn cần lưu ý một số điều sau:

       +  Bạn đọc không được truy cập vào website có nội dung xấu; không xem các loại băng, đĩa có nội dung không lành mạnh, nội dung phản động, nội dung sai quy định của pháp luật. Không truyền đi những thông tin có tính chất nguy hại đến an ninh quốc gia.

       +  Không được điều chỉnh âm thanh quá mức qui định, cần đeo headphone khi xem phim, nghe nhạc.

       +  Bạn đọc cần đặt máy, sử dụng nguồn đúng nơi quy định, tự bảo quản máy tính của mình khi mang đến thư viện (Trừ trường hợp bạn đọc gửi máy tính tại quầy thủ thư khi vào kho chọn tài liệu).

 18. Nếu tôi muốn yêu cầu thư viện bổ sung một số cuốn sách mà thư viện không có thì tôi phài làm gì?

  Trả lời:

   - Để yêu cầu bổ sung tài liệu (chưa có trong thư viện) phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy, bạn đọc có thể gửi yêu cầu cho thư viện:

     Cách 1: Bạn vào trang chủ của thư viện http://lib.hcmussh.edu.vn  -> chọn Yêu cầu tài liệu. Tải phiếu yêu cầu tài liệu -> Điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu tài liệu -> Gửi email có file đính kèm phiếu yêu cầu tài liệu đến địa chỉ bosung.libussh@hcmussh.edu.vn

   Cách 2: Điền vào phiếu yêu cầu tài liệu đặt tại các phòng phục vụ của thư viện (liên hệ với thủ thư để được hướng dẫn thêm).

 19. Nếu tôi có một số đề nghị đóng góp cho thư viện thì tôi sẽ làm như thế nào?

        Trả lời:

            Thư viện rất hoan nghênh các ý kiến đóng góp xây dựng của bạn đọc. Các ý kiến đóng góp xin liên hệ:

            -   Website:     http://lib.hcmussh.edu.vn ->  Vào mục Trao đổi trực tuyến

            -   Email:         thuvien@hcmussh.edu.vn

            -   Facebook:  http://facebook.com/libussh

            -   Sổ góp ý:    Đặt tại các phòng phục vụ của thư viện.

            -   Điện thoại:

                1. Cơ sở Đinh Tiên Hoàng: (028) 38293828 ext.125

                                                                    (028) 39105581

                2. Cơ sở Linh Trung: (028) 37242720 ext.306

                3. Phòng Giám đốc TV: (028) 38293828 ext.124


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.