Tính đến ngày 15/06/2019, kho tài liệu của thư viện có 219.944 bản tài liệu, tương ứng với 97.619 nhan đề đủ các môn loại về các ngành KHXH & NV. Tài liệu điện tử gồm có: 4.128 bản (tương ứng với 2.918 tên tài liệu).

Trong đó có: 4.133 đĩa CD-ROM, VCD, DVD (tương ứng với 2.795 nhan đề), 112 băng cassette (tương ứng với 104 nhan đề) và 21 băng video (tương ứng với 19 nhan đề); và các cơ sở dữ liệu (CSDL), bao gồm:

Các CSDL thư mục (như: CSDL SACH, CSDL BAO-TAPCHI, CSDL LUANAN, CSDL DETAINGHIENCUUKHOAHOC, CSDL TLĐAPHUONGTIEN, CSDL tóm tắt bài trích báo-tạp chí); 01 CSDL toàn văn do thư viện tự tạo lập: CSDL TAILIEUSOHOA; 03 CSDL toàn văn (đã mua) như: CSDL toàn văn BAOCAOKHOAHOC, CSDL THUVIENDIENTU, CSDL TAPCHITIENGANH.

Trong đó:

- CSDL thư mục gồm 96.353 biểu ghi/phản ánh 219.417 bản tài liệu, gồm:

+ CSDL SACH: 86.648 biểu ghi/phản ánh 188.974 bản sách;

+ CSDL luận văn: 5.027 biểu ghi/phản ánh 8.232 bản;

+ CSDL đề tài nghiên cứu khoa học: 1.231 biểu ghi/phản ánh 2.021 bản;

+ CSDL tài liệu điện tử: 2.795 biểu ghi/phản ánh 3.995 bản.

* Kho báo – tạp chí bao gồm:

73 tên báo và phụ san (trong đó tiếng Viêt: 63 loại, tiếng Anh: 07 loại, tiếng Nga: 01 loại, tiếng Pháp: 01 loại, tiếng Trung: 01 loại).

567 tên tạp chí, tập san (Trong đó: tiếng Việt: 162 tên; tiếng Anh: 253 tên; tiếng Pháp: 69 tên; tiếng Nga: 78 tên; tiếng Đức: 4 tên và tiếng Nhật: 1 tên)

303 tài liệu chuyên đề phục vụ nghiên cứu.

* Kho tài liệu tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng:

100.650 bản, trong đó

Kho đọc: 65.206 bản,

Kho giáo trình: 2.289 bản,

Kho mượn: 28.424 bản,

Kho hạn chế: 4.731 bản.

* Kho tài liệu tại cơ sở Thủ Đức:

103.944 bản, trong đó

Kho đọc: 52.779 bản,

Kho mượn: 30.761 bản,

Kho giáo trình: 13.248 bản,

Kho lưu:1.648 bản ,

Phòng tham khảo Hàn Quốc: 5.508 bản.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.