Vị trí các phòng phục vụ tại thư viện

 1. Các phòng phục vụ tại Thư viện đặt ở đâu?

     Trả lời: 

- Tại cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, gồm có các phòng: 

          + P. Tra cứu dữ liệu: P.A010

          + P. Nghiệp vụ và Thông tin – Thư mục : P.A011

          + P. Mượn: P.A.013

          + P. Đọc: P.A015

          + P. Báo – Tạp chí: P.A115

         -  Cơ sở 2 Linh Trung - Thủ Đức, gồm có các phòng:

          + Phòng đọc, Phòng Báo - Tạp chí, Phòng đọc tham khảo Hàn Quốc, Phòng Tra cứu đa phương tiện, P. Mượn, P. Nghiệp vụ: đặt tại tầng trệt dãy nhà A;

          + Phòng học nhóm: đặt tại tầng 1 dãy nhà A.

           2. Dịch vụ in/scan tài liệu ở đâu?

  Trả lời: 

Bạn có thể in/scan tài liệu tại các phòng máy tính của thư viện như phòng Tra cứu Đa phương tiện hay phòng Tra cứu dữ liệu hoặc bạn có thể đặt dịch vụ tại phòng Thông tin – thư mục của thư viện.

 3. Liên hệ với ai và ở đâu để làm lại thẻ Thư viện đã bị mất?

   Trả lời: 

       Bạn hãy tới phòng mượn (P.A.013) tại cơ sở 1 số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 để liên hệ với CBTV làm lại thẻ bị mất.

4.  Nộp luận văn Thạc sĩ/Luận án Tiến sĩ sau khi bảo vệ (có sửa chữa bổ sung nếu có) ở đâu?

    Trả lời: 

      Bạn có thể nộp luận văn Thạc sĩ/Luận án Tiến sĩ ở phòng Nghiệp vụ và Thông tin - Thư mục (P.A.011) tại cơ sở 1 (số 10-12 Đinh Tiên Hoàng Q.1 Tp. HCM).

 5.  Tôi muốn làm xác nhận không nợ sách của thư viện ở đâu?

     Trả lời: 

       Bạn có thể tới phòng mượn tại hai cơ sở của Thư viện để làm giấy xác nhận không nợ sách thư viện.

6.   Tôi muốn liên hệ phòng học nhóm của thư viện tại đâu?

      Trả lời: 

       Bạn có thể liên hệ tại:

            -  Cơ sở Đinh Tiên Hoàng: Phòng báo (P.A115)

            -  Cơ sở Thủ Đức: Phòng Nghiệp vụ (dãy nhà A)

7.   Tôi muốn mượn đĩa CD học kèm sách thì mượn ở đâu và có được mượn về nhà không?

     Trả lời: 

       Các loại đĩa CD, DVD chỉ phục vụ đọc tại chỗ. 

      Bạn có thể đến sử dụng tài liệu đa phương tiện tại phòng Tra cứu dữ liệu (P.A010) ở cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng và phòng Tra cứu Đa phương tiện, phòng đọc tham khảo Hàn Quốc ở cơ sở 2 Thủ Đức.

8.   Thư viện có dịch vụ ghi đĩa – nối file hay không? Nếu có thì liên hệ ở đâu?

     Trả lời:

       Hiện tại thư viện có dịch vụ ghi đĩa – nối file. Nếu bạn có nhu cầu xin liên hệ :

            - Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng: Phòng Tra cứu dữ liệu (P.A0.10)

            - Cơ sở 2 Thủ Đức: Phòng đa phương tiện (H02).

9.  Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên các năm trước được phục vụ ở đâu?

     Trả lời: 

     Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên các năm trước được phục vụ tại Phòng Báo – Tạp chí cơ sở 2 Thủ Đức.

10. Tôi muốn tìm tài liệu của thư viện phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học của mình thì tôi phải làm như thế nào? Ở đâu?

     Trả lời: 

    Bạn có thể liên hệ với cán bộ làm dịch vụ thông tin thư mục của thư viện tại phòng Thông tin - Thư mục (P.A011) tại cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng, phòng Nghiệp vụ tại cơ sở Thủ Đức hoặc bàn Tư vấn thông tin ở cả 2 cơ sở.

 

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.