Ấn phẩm thông tin

Ấn phẩm thông tin là xuất bản phẩm có nội dung chủ yếu là thông tin cấp II – là kết quả của  việc xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin cấp I. Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐHKHXH&NV biên soạn các ấn phẩm thông tin: Thông tin chuyên đề, Tài liệu điểm tin khoa học xã hội và nhân văn, …nhằm mục đích phục vụ cho công tác đào tạo của trường, cũng như công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường. Đặc điểm chính về nội dung của ấn phẩm thông tin thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM là thông tin về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đúng như tên gọi và chức năng của thư viện.

- Thông tin chuyên đề về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phản ánh các ngành đào tạo của trường : tập trung, tuyển chọn giới thiệu những tài liệu quan trọng phục vụ các môn học của từng ngành học trong chương trình đào tạo của nhà trường. Ví dụ như: Thông tin chuyên đề tài liệu Văn học Anh; Thông tin chuyên đề Văn hóa các nước EU; Thông tin chuyên đề quan hệ Việt Nam – EU;…

- Tài liệu điểm tin khoa học xã hội và nhân văn: điểm tin khoa học xã hội và nhân văn chứa đựng và chuyển tải trên các nguồn tin trong và ngoài nước.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.