Danh mục tài liệu liệu Khoa

 1.   Báo chí và Truyền thông

 2.   Công tác xã hội

 3.   Địa lý

 4.   Đô thị học

 5.   Đông phương học

 6.   Du lịch

 7.   Giáo dục

 8.  Hàn Quốc học

 9.   Lịch sử

10.  Lưu trữ học - Quản trị Văn phòng

11.  Ngôn ngữ học

12.  Ngữ văn Anh

13.  Ngữ văn Đức
14.  Ngữ văn Nga
15.  Ngữ văn Pháp
16.  Ngữ văn Tây Ban Nha
17.  Ngữ văn Trung Quốc
18.  Ngữ văn Ý
19.  Nhân học
20.  Nhật Bản học
21.  Quan hệ Quốc tế
22.  Tâm lý học
23.  Thư viện - Thông tin học
24.  Triết học
25.  Văn hóa học
26.  Văn học
27.  Việt Nam học
28.  Xã hội học
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.