Các quy trình nghiệp vụ

MỘT SỐ QUY TRÌNH TẠI THƯ VIỆN
1
QT.TV.01-Bổ sung tài liệu
2
QT.TV.02-Xử lý tài liệu giấy
3
QT.TV.03-Xử lý Báo - Tạp chí
4
QT.TV.04-Quy trình số hóa tài liệu
5
QT.TV.05-Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu điện tử
6
QT.TV.06-Quy trình tổ chức kho tài liệu
7
QT.TV.08-Quy trình biên soạn thư mục
8
QT.TV.09-Quy trình tố chức lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện
9
QT.TV.10-Quy trình làm thẻ Thư viện (Áp dụng cho bạn đọc ngoài trường)
10
TV.QT.11-Quy trình phục vụ phòng đọc
11
QT.TV.12-Quy trình phục vụ phòng Báo - Tạp chí
12
QT.TV.13-Quy trình mượn tài liệu (Bao gồm quy trình mượn/trả/trễ hạn/mất tài liệu)
13
QT.TV.14-Quy trình phục vụ CSDL điện tử
14
QT.TV.15-Quy trình thực hiện dịch vụ cung cấp tin
15
QT.TV.16-Quy trình tổ chức sự kiện
16
QT.TV.17-Quy trình đánh giá sự hài lòng của người sử dụng
17
QT.TV.18-Quy trình giải quyết góp ý, khiếu nại của người sử dụng
18
QT.TV.19-Quy trình bảo quản tài liệu
19
QT.TV.20-Quy trình kiểm kê tài liệu
20
QT.TV.21-Quy trình thanh lọc tài liệu
21
QT.TV.26-Quy trình nhận lưu chiểu (Tiếp nhận luận văn/ luận án, đề tài nghiên cứu khoa học)
22
Quy trình kiểm tra trùng lặp dữ liệu DoIT
  23
 Quy trình kiểm tra trùng lặp dữ liệu Turnitin
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.