THỜI GIAN PHỤC VỤ

 STT  Phòng  Thứ 2 - Thứ 6  Thứ 7
 Sáng  Chiều  Tối

Cơ sở Đinh Tiên Hoàng

 1 Đọc  8h - 20h 
 8h - 17h
 2 Báo - Tạp chí  
 3 Mượn

  8h - 11h30 

 13h30 - 17h 

  Nghỉ

 Nghỉ 

 4 Tra cứu dữ liệu
 5 Nghiệp vụ - Thông tin Thư mục

Cơ sở Linh Trung Thủ Đức

1  Đọc   8h - 20h   8h - 17h
2 Báo  - Tạp chí
3  Mượn    8h - 17h  Nghỉ  Nghỉ
4  Tra cứu dữ liệu 2

  

8h - 11h30
 
 
 

  

13h30 - 17h
 
 
 

 
 Nghỉ
 
 
 Nghỉ
 
 5  Đọc tham khảo Hàn Quốc
 6  Nghiệp vụ - Thông tin Thư mục

 7

  Tra cứu Đa phương tiện

 17h -20h

(Thứ 2,4,6)

 Nghỉ


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.