I. CSDL ĐIỆN TỬ TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

Các tạp chí điện tử chuyên ngành truy cập trực tuyến (online) được Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐH KHXH&NV mua từ tập đoàn xuất bản uy tín trên thế giới: SAGE Publications thuộc trường Đại học Stanford của Hoa Kỳ. Các CSDL này bao quát nhóm ngành Khoa học xã hội và Nhân văn, phù hợp với các ngành đào tạo trong trường, là công cụ hữu ích giúp cho giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy và học tập của mình.

STT Tên các tạp chí Địa chỉ truy cập  Tài khoản đăng nhập
1 International Studies
http://intl-isq.sagepub.com
             Username: thuvien@hcmussh.edu.vn

                   Password: S@ge1234

2 Journalism
http://jou.sagepub.com

 II. CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯ VIỆN HỆ THỐNG ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH

Bạn đọc có thể truy cập tới các cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung của Hệ thống Thư viện ĐHQG TP. HCM do Thư viện Trung tâm quản lý, bao gồm 17 CSDL điện tử thuộc các lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ Thuật, Khoa học Xã hội và Nhân văn… của các Nhà xuất bản uy tín trên thế giới. Trong đó có 9 CSDL chứa  các tài liệu, thông tin thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cụ thể như sau:

STT Tên cơ sở dữ liệu  Địa chỉ truy cập  Hướng dẫn truy cập
1 Proquest http://search.proquest.com   Truy cập theo địa chỉ www.vnulib.edu.vn
Click vào đăng nhập phía dưới biểu tượng của CSDL cần sử dụng,sau đó nhập Username & Password (tài khoản bạn đã được thư viện cung cấp).

Vd: Để sử dụng CSDL Sachweb bạn cần thực hiện các bước:

Truycập www.vnulib.edu.vn, click vào “Đăng nhập” ở phía dưới biểu tượng  sau đó nhập Username và Password


2 SpringerLink  www.springerlink.com
3 Emerald Management Xtra http://www.emeraldinsight.com 
4 ScienceDirect  www.sciencedirect.com
5 AORA / OARE http://10.14.172.10/agora/login.htm
http://10.14.172.10/oare/login.htm
6 OECD www.oecd-ilibrary.org/books 
7 Khoa học trực tuyến – Journal Online  http://journal.vnulib.edu.vn/
8 Tài liệu khoa học công nghệ  http://journal.vnulib.edu.vn/
9 Sachweb  http://proxy.vnulib.edu.vn


Để đăng ký tài khoản, người sử dụng vui lòng liên hệ trực tiếp với Thư viện ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐT (84-8) 38293828-125, email: thuvien@hcmussh.edu.vn) hoặc Thư viện Trung Tâm (ĐT (84-8) 37242181-2935, email: phucvu@vnuhcm.edu.vn) để được hướng dẫn thêm 
 

III. SẢN PHẨM THÔNG TIN CỦA VISTA (Cổng thông tin thuộc Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - NASATI)

Bao gồm các ấn phẩm thông tin về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường, kinh tế và thư viện thông tin do NASATI biên soạn, tổ chức biên soạn và xuất bản hàng năm như: Khoa học - Công nghệ - Môi trường; Tra cứu kết quả các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ; Tra cứu các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành; Nông thôn đổi mới; Tri thức và phát triển; Tổng luận Khoa học Công nghệ và kinh tế; Môi trường và phát triển bền vững; Viet Nam Infoterra Newsletter; tạp chí Thông tin và Tư liệu (VJOL); ... 

  Bạn đọc có thể truy cập toàn văn các sản phẩm của VISTA tại địa chỉ:  http://www.vista.gov.vn -> Chọn mục -> Sản phẩm dịch vụ -> Chọn tiếp mục Ấn phẩm  -> Sau đó, chọn ấn phẩm mà bạn đọc muốn xem nội dung toàn văn. Ví dụ: chọn Tạp chí Thông tin và Tư liệu.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.