Thư mục chuyên đề

Danh mục, Thư mục thông báo khoa học theo chuyên ngành, chuyên đề:
Danh mục, Thư mục thông báo khoa học được biên soạn nhằm mục đích khai thác triệt để và hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHKHXH&NV, cũng như giới thiệu đến người dùng tin những tài liệu từ nhiều nguồn tin bên ngoài trung tâm. Thư mục thông báo khoa học chuyên ngành, chuyên đề cung cấp đầy đủ thông tin thư mục về một hay nhiều ngành khoa học; về một lĩnh vực nào đó trong một ngành khoa học cụ thể. Thông tin thư mục về tài liệu được tập hợp từ nhiều nguồn phong phú và tin cậy. Bộ máy tra cứu của thư mục được xây dựng công phu nhằm phục vụ đắc lực cho việc truy cập hiệu quả những thông tin trong thư mục. Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐHKHXH&NV đã và đang biên soạn những danh mục và thư mục thông báo khoa học chuyên đề sau:

1. Danh mục tài liệu theo chuyên đề: ̣̣
Danh mục các sản phẩm thông tin thư mục được thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng tại Thư viện trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG-HCM (Từ năm 2009 đến năm 2020)
2. Thư mục thông báo khoa học chuyên đề:

-   Thư viện hiện đã biên soạn và xuất bản THƯ MỤC HỒ CHÍ MINH, là thư mục tập trung thông tin thư mục hơn 5000 tài liệu (sách, luận văn, luận án, bài đăng báo - tạp chí) có nội dung là tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tài liệu của các tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu về Người.

-   Thư mục Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp – Vị tướng của hòa bình (thư mục toàn văn) là thư mục thông báo khoa học thu thập được 727 tài liệu nhằm giới thiệu một cách khái quát nhất những tác phẩm, bài viết của Đại tướng cũng như những tài liệu viết về ông đã được công bố chính thức trong khoảng thời gian từ 1945 đến nay.

Thư mục Các công trình khoa học 60 năm hình thành và phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là thư mục tập hợp hơn 7000 công trình/tài liệu (sách tham khảo, giáo trình, kết quả nghiên cứu khoa học, kỷ yếu hội nghị - hội thảo, luận văn và luận án) cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử hoạt động đào tạo, nghiên cứu và những thành quả lao động nghiên cứu khoa học của đội ngũ các nhà trí thức của Nhà trường trong suốt thời gian 60 năm qua.

-   Thư mục Văn bản pháp quy về công tác thông tin thư viện, thông tin tư liệu, xuất bản phát hành và văn thư lưu trữ ban hành từ năm 1945 đến 2005. Thư mục cung cấp cho người nghiên cứu một cái nhìn tổng quát, hệ thống về hành lang pháp lý của các ngành thư viện - thông tin, xuất bản, lưu trữ.

-   Thư viện đang tiến hành biên soạn thư mục “Những nhà văn tiêu biểu trong lịch sử văn học Việt Nam”. Thư mục phản ánh những tài liệu nghiên cứu về từng nhà văn tiêu biểu cho từng giai đoạn văn học và tập hợp thông tin thư mục về những tác phẩm của từng nhà văn đó. Bên cạnh đó Thư viện cũng đang tiến hành biên soạn thư mục “Những nhà hoạt động chính trị tiêu biểu Việt Nam” và Thư mục các công trình khoa học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.