Tổ chức - nhân sự

I. Cơ cấu tổ chức của Thư viện Trường gồm :

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể :

- Chi bộ Thư viện.

- Công đoàn Thư viện Trường.

- Đoàn thanh niên.

2. Chính quyền :

- Giám đốc - phụ trách chung: Quản lý chung các hoạt động của Thư viện

- Phó giám đốc: Chỉ huy, điều khiển hoạt động Thư viện khi giám đốc giao phó

- Khổi nghiệp vụ - Thông tin thư mục: Thực hiện việc xây dựng, tổ chức quản lý, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên thông tin về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Khối phục vụ:

+Thực hiện các công tác liên quan trực tiếp đến người sử dụng thư viện

+ Phục vụ tại các phòng của 2 cơ sở:

* Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng: Phòng đọc, phòng mượn, phòng báo – tạp chí, phòng tra cứu dữ liệu

* Cơ sở 2 Thủ Đức: Phòng đọc, phòng mượn, phòng báo – tạp chí, phòng đa phương tiện; 

     + Thực hiện các dịch vụ thư viện.

3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức


 

II. Nhân sự

STT Họ và tên  Chức vụ  Công việc phụ trách Email 
 BAN GIÁM ĐỐC
 1 Bùi Thu Hằng  Giám đốc
1. Quản lý (QL) chung các hoạt động của thư viện (TV); 
2. Xây dựng chiến lược phát triển của đơn vị; 
3. Lập kế hoạch hàng năm; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch;
4. Tổng hợp, báo cáo kết quả cho Nhà trường; 
5. Chỉ huy, điều khiển trực tiếp hoạt động phục vụ, marketing, sở hữu trí tuệ, đảm bảo chất lượng và tài chính TV; 
6. Phụ trách công tác nhân sự; 
7. Xây dựng dự án (đề án), triển khai thực hiện dự án; 
8. Trao đổi hợp tác với các TV trong nước và TV nước ngoài,
9. Tham gia công tác giảng dạy, hướng dẫn người sử dụng; 
10. Thành viên Ban chuyên trách công tác phục vụ bạn đọc - Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM.
bthang@hcmussh.edu.vn
 2 Nguyễn Thị Thúy  Phó Giám đốc
1. Hỗ trợ Giám đốc QL, điều hành, kiểm tra và giám sát các hoạt động TV;
2. QL chung cơ sở Đinh Tiên Hoàng (ĐTH);
3. QL trực tiếp công tác nghiệp vụ (bổ sung TL) tại TV;
4. Phụ trách công tác thanh quyết toán dịch vụ có thu tại TV;
5. Phụ trách chung công tác hướng dẫn sử dụng tại TV;
6. Tổ phó Tổ đảm bảo chất lượng của TV.
nguyenthithuy@hcmussh.edu.vn
 3 Vũ Nguyên Anh  Phó Giám đốc
1. Quản lý chung cơ sở Thủ Đức;
2. Quản lý chung trang thiết bị, cơ sở vật chất, hệ thống mạng và Quản trị các phần mềm CSDL toàn văn Libol60s, phần mềm quản trị thư viện tích hợp Sierra và phần mềm KOHA kết nối CSDL các khoa/bộ môn tại TV; 
3. Phụ trách Admin website TV;
4. Lập các kế hoạch, đề xuất, bảo trì, kiểm kê, sửa chữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị TV;
5. Phụ trách chung công tác kết nối dữ liệu TV với các khoa/bộ môn;
6. Phụ trách chung công tác chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm Virtua sang phần mềm Sierra;
7. Quản trị Hệ thống kiểm tra trùng lặp dữ liệu trong đào tạo và nghiên cứu (DoIT và Turnitin);
8. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo yêu cầu Giám đốc;
9. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng Tra cứu Đa Phương Tiện;
10. Hỗ trợ công tác marketing, sự kiện tại TV; 
11. Hỗ trợ trực phòng máy tính (khi cần); tham gia công tác tập huấn, hướng dẫn sử dụng TV (khi cần);
12. Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của TV;
13. Ủy viên BCH Công đoàn Bộ phận TV.
vunguyenanh@hcmussh.edu.vn
TỔ NGHIỆP VỤ
 4 Nguyễn Thị Hương Tổ trưởng tổ Nghiệp vụ
1. Phụ trách chung công tác nghiệp vụ TV; 
2. Xử lý kỹ thuật (XLKT) TL in nhiều bản; 
3. Phụ trách công tác sửa dữ liệu biên mục (BM) từ phần mềm Virtua sang phần mềm Sierra; 
4. Phụ trách chung công tác tổ chức kho TL và QL kho lưu; 
5. Phụ trách chung công tác kiểm kê, thanh lọc TL (TL); 
6. Tổng hợp số liệu của tổ Nghiệp vụ theo từng quý, học kỳ, năm; 
7. Phụ trách công tác kết nối dữ liệu TV với các Khoa/Bộ môn; 
8. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
9. Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của TV;
10. Tham gia trực ngoài giờ tại các phòng phục vụ;
11. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, marketing tại TV và Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM.
nguyenthihuong@hcmussh.edu.vn
 5  Nguyễn Thị Hải Chuyên viên tổ Nghiệp vụ
1. Gửi thông báo, phản hồi việc bổ sung sách theo yêu cầu, kèm DM TL mới bổ sung cho các đơn vị trong trường; Gửi thư cảm ơn đơn vị tặng sách;
2. XLKT TL in: BM TL một bản, luận văn-luận án, đề tài nghiên cứu;
3. Tham gia công tác bổ sung: tra trùng danh mục TL dự kiến bổ sung, kiểm tra hóa đơn, chứng từ bổ sung, thống kê báo cáo kết quả bổ sung định kỳ năm; 
4. Kiểm tra, chỉnh sửa dữ liệu BM; 
5. Kiểm kê TL kho lưu; 
6. Tham gia công tác tổ chức kho TL;
7. Tham gia công tác sửa dữ liệu;
8. Tham gia công tác kết nối dữ liệu TV với các Khoa/Bộ môn;
9. Tham gia trực ngoài giờ tại các phòng phục vụ;
10. Ủy viên BCH Công đoàn Bộ phận TV.
nguyenthihai@hcmussh.edu.vn
 6  Trần Duy Trung Chuyên viên tổ Nghiệp vụ
1. XLKT TL in nhiều bản; 
2. Sửa dữ liệu BM; 
3. Kiểm kê TL kho lưu; 
4. Cập nhật các danh mục (DM) TL: Luận văn – luận án, Đề tài NCKH, TL đa phương tiện;
5. Giới thiệu TL mới trên website và viết các bản tin TV; 
6. Tham gia trực ngoài giờ tại các phòng phục vụ;
7. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, marketing tại TV và Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM.
tranduytrung@hcmussh.edu.vn
 7 Vũ Thị Dung Chuyên viên tổ Nghiệp vụ
1. XLKT TL in nhiều bản; 
2. Kiểm tra, chỉnh sửa dữ liệu biên mục; 
3. Kiểm kê TL kho lưu; 
4. Giới thiệu TL mới trên website và viết các bản tin thư viện;
5. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
6. Lập danh mục TL mới bổ sung theo định kỳ hàng tháng cho các phòng phục vụ; 
7. Phụ trách công tác hướng dẫn SV thực tập tại cơ sở TĐ;
8. Tham gia trực ngoài giờ tại các phòng phục vụ;
9. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, marketing tại TV và Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM.
vuthidung@hcmussh.edu.vn
TỔ THÔNG TIN - THƯ MỤC
 8 Nguyễn Thị Thiết Tổ trưởng tổ Thông tin
1. Phụ trách chung công tác Thông tin – Thư mục;
2. Tổ chức, QL và XLKT TL điện tử, dữ liệu số hóa; 
3. Phụ trách công tác sửa dữ liệu;
4. Tổ chức việc xây dựng cơ sở dữ liệu môn học (CSDLMH), phụ trách chương trình đào tạo bậc đại học; 
5. Phụ trách công tác kết nối dữ liệu TV với các Khoa/Bộ môn;
6. Phụ trách công tác hướng dẫn sinh viên thực tập tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng;
7. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
8. Tổng hợp số liệu của tổ Thông tin theo từng quý, học kỳ, năm;
9. Phụ trách văn phòng phẩm TV;
10. Tham gia trực ngoài giờ tại các phòng phục vụ cơ sở Đinh Tiên Hoàng;
11. Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của TV;
12. Chủ tịch Công đoàn Bộ phận TV; Thư ký các cuộc họp bên chính quyền.
nguyenthithiet@hcmussh.edu.vn
 9 Nguyễn Thành Trung Chuyên viên tổ Thông tin
1. Quản lý file và Biên mục TL điện tử đề tài NCKH của sinh viên và giảng viên;
2. Quản lý file và Biên mục TL điện tử nhận tặng từ các nguồn khác nhau;
3. Số hóa TL;
4. Tham gia rà soát CSDLMH;
5. Tham gia sửa dữ liệu BM TL điện tử; 
6. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
7. Đi nhận và gửi bưu phẩm của TV, vận chuyển sách tặng của cá nhân và đơn vị cho TV;
8. Hỗ trợ phục vụ bạn đọc tại các phòng phục vụ; 
9. Hỗ trợ trang trí bảng tin TV tại phòng nghiệp vụ.
nguyenthanhtrung@hcmussh.edu.vn
 10 Lê Thị Thà Chuyên viên tổ Thông tin
1. Phụ trách công tác thư mục;
2. Thực hiện dịch vụ tìm kiếm thông tin theo yêu cầu, dịch vụ cung cấp toàn văn TL và dịch vụ tham khảo và dịch vụ mượn liên TV tại TV cơ sở ĐTH;
3. Tổng hợp số liệu về các dịch vụ của tổ Thông tin theo từng quý, học kỳ, năm;
4. Theo dõi và thực hiện sản phẩm Tổng mục lục tạp chí chuyên ngành;
5. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
6. Tham gia dẫn đoàn đánh giá kiểm định chính thức khi đến TV tham quan;
7. Tham gia rà soát CSDLMH;
8. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng đọc cơ sở ĐTH;
9. Hỗ trợ trang trí bảng tin TV tại phòng Nghiệp vụ; 
10. Hỗ trợ BGĐ trong việc hợp tác với TV nước ngoài.
lethitha@hcmussh.edu.vn
 11 Nguyễn Thị Ánh  Chuyên viên tổ Thông tin
1. Phụ trách quầy tư vấn thông tin: trả lời phản hồi cho bạn đọc qua các kênh trao đổi trực tuyến của TV (facebook, website, …) tại cơ sở TĐ; 
2. Phụ trách các dịch vụ tìm kiếm thông tin theo yêu cầu, dịch vụ cung cấp toàn văn TL, dịch vụ tham khảo và dịch vụ mượn liên TV tại TV tại cơ sở TĐ;
3. Tham gia rà soát CSDLMH;
4. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
5. Tham gia tổ chức các sự kiện và marketing tại TV;
6. Tham gia phục vụ trong và ngoài giờ tại phòng báo-tạp chí (B-TC) cơ sở TĐ;
7. Hỗ trợ quản lý file và biên mục TL điện tử luận văn – luận án nộp lưu chiểu;
8. Hỗ trợ quản lý file và biên mục TL điện tử do TV số hóa.
nguyenthianh@hcmussh.edu.vn
 12 Nguyễn Thị Diễm Huỳnh  Chuyên viên tổ Thông tin
1. Xây dựng CSDLMH, phụ trách chương trình đào tạo bậc sau đại học; 
2. Biên mục TL bài trích sách, tạp chí điện tử;
3. Phụ trách các công tác tại phòng mượn cơ sở ĐTH: Phục vụ bạn đọc; Hỗ trợ tổ chức, quản lý và kiểm kê kho TL;
4. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
5. Tham gia sửa dữ liệu biên mục TL điện tử; 
6. Hỗ trợ thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu và các dịch vụ tại phòng mượn ĐTH;
7. Hỗ trợ số hóa TL.
nguyenthidiemhuynh@hcmussh.edu.vn
 13 Nguyễn Thị Linh Phượng
Chuyên viên tổ Thông tin
1. Tham gia công tác bổ sung TL; 
2. Phụ trách công tác văn thư – lưu trữ của TV; 
3. Phụ trách thanh quyết toán các dịch vụ có thu tại TV;
4. Phụ trách chấm công và thanh quyết toán thù lao phục vụ ngoài giờ cho CBTV và cộng tác viên;
5. Phụ trách chung Dịch vụ phát hành sách - giáo trình; 
6. Hỗ trợ rà soát CSDLMH;
7. Hỗ trợ trang trí bảng tin TV tại phòng Nghiệp vụ; 
8. Hỗ trợ phục vụ bạn đọc.
ntlphuong@hcmussh.edu.vn
 14  Vũ Đình Thắng Chuyên viên tổ Thông tin
1. Phụ trách các công tác tại phòng Tra cứu Đa phương tiện cơ sở TĐ: Phục vụ bạn đọc; Tổ chức, sắp xếp, quản lý và kiểm kê các trang thiết bị của phòng; Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học và báo cáo thu chi tại phòng; 
2. Biên mục TL điện tử và Số hóa TL;
3. Chuyển đổi dữ liệu số hóa sang chuẩn PDF/A đưa vào phần mềm chống trùng lặp dữ liệu DoIT;
4. Hỗ trợ rà soát CSDLMH, kiểm tra trùng lặp dữ liệu trên phần mềm DoIT;
5. Hỗ trợ thiết kế cho các sự kiện tại TV;
6. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
7. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại các phòng phục vụ cơ sở TĐ.
vudinhthang@hcmussh.edu.vn
 15  Phạm Huy Thắng Chuyên viên tổ Thông tin
1. Phụ trách các công tác tại Phòng đọc tham khảo Hàn Quốc cơ sở TĐ: Phục vụ bạn đọc; Tổ chức và quản lý kho TL; Bảo quản và kiểm kê TL; Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học và báo cáo thu chi tại phòng;
2. Biên mục TL điện tử và TL đa phương tiện;
3. Chuyển đổi dữ liệu số hóa sang chuẩn PDF/A đưa vào phần mềm chống trùng lặp dữ liệu DoIT;
4. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
5. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại các phòng phục vụ cơ sở TĐ;
6. Hỗ trợ rà soát CSDLMH và kiểm tra trùng lặp dữ liệu trên phần mềm DoIT;
7. Hỗ trợ khảo sát nhu cầu thông tin bạn đọc và các sự kiện, marketing tại TV.
phamhuythang@hcmussh.edu.vn
 TỔ PHỤC VỤ
16  Trần Huệ Vân
 Tổ trưởng tổ Phục vụ
1. Phụ trách chung công tác phục vụ bạn đọc tại TV;
2. Phụ trách chung công tác marketing TV và tổ chức các sự kiện của TV, Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM; 
3. Phụ trách trả lời phản hồi cho bạn đọc qua các kênh email, sổ góp ý,… tại TV; 
4. Phụ trách công tác khảo sát nhu cầu người dùng tin về các hoạt động của TV; 
5. Tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện cho sinh viên năm nhất; 
6. Thống kê, tổng hợp, báo cáo và đánh giá số liệu các lớp hướng dẫn sử dụng TV, các phiếu khảo sát nhu cầu người dùng tin,...;
7. Thư ký Tổ Đảm bảo chất lượng của TV;
8. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
9. Tham gia trực ngoài giờ tại các phòng phục vụ cơ sở ĐTH;
10. Hỗ trợ BGĐ thống kê, tổng hợp số liệu các báo cáo định kỳ tại TV;
11. Hỗ trợ kiểm tra trùng lặp dữ liệu trên phần mềm Turnitin và DoIT;
12. Hỗ trợ công tác kết nối dữ liệu TV với các Khoa/Bộ môn;
13. Thành viên đội marketing của Hệ thống Thư viện, ĐHQG-HCM.
14. Ủy viên BCH Công đoàn Bộ phận TV, tham gia BCH Đoàn khối Cán Bộ Trẻ của Trường.

tranvan@hcmussh.edu.vn 

 17 Phạm Thị Liên Chuyên viên tổ Phục vụ
1. Phụ trách quầy tư vấn thông tin: trả lời phản hồi cho bạn đọc qua các kênh trao đổi trực tuyến của TV (facebook, website, email, sổ góp ý,…) tại cơ sở TĐ; 
2. Hỗ trợ BGĐ thống kê, tổng hợp số liệu các báo cáo định kỳ tại TV;
3. Hỗ trợ phụ trách chung công tác phục vụ bạn đọc tại TV;
4. Hỗ trợ công tác marketing và tổ chức sự kiện tại TV;
5. Hỗ trợ khảo sát nhu cầu người dùng tin về hoạt động phục vụ tại TV;
6. Phụ trách sửa dữ liệu bạn đọc trong phần mềm Sierra;
7. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
8. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng đọc cơ sở TĐ;
9. Ủy viên BCH Công đoàn Bộ phận TV.
phamthilien@hcmussh.edu.vn
 18 Nguyễn Thị Lài Chuyên viên tổ Phục vụ
1. Phụ trách các công tác tại phòng đọc ĐTH: Phục vụ bạn đọc trong và ngoài giờ; Tổ chức và quản lý kho TL; Bảo quản và kiểm kê TL; Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học và báo cáo thu phạt trễ hạn;
2. Tham gia khảo sát nhu cầu người dùng tin về hoạt động phục vụ tại TV;
3. Hỗ trợ rà soát CSDLMH;
4. Hỗ trợ làm Tổng mục lục;
5. Hỗ trợ sửa dữ liệu bạn đọc trong phần mềm Sierra;
6. Hỗ trợ trang trí các bảng tin tại TV cơ sở ĐTH.
nguyenthilai@hcmussh.edu.vn 

 19 Nguyễn Minh Sơn Chuyên viên tổ Phục vụ
1. Phụ trách các công tác tại phòng đọc ĐTH: Phục vụ bạn đọc trong và ngoài giờ; Tổ chức và quản lý kho TL; Bảo quản và kiểm kê TL; Trang trí bảng tin; Hỗ trợ thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học và báo cáo thu phạt trễ hạn;
2. Tham gia khảo sát nhu cầu người dùng tin về hoạt động phục vụ tại TV;
3. Tham gia sửa dữ liệu bạn đọc trong phần mềm Sierra;
4. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV (cơ bản) và giới thiệu TL mới, TL hay cho bạn đọc;
5. Hỗ trợ rà soát CSDLMH và hỗ trợ triển khai các hoạt động của CLB Bạn đọc Nhân văn;
6. Hỗ trợ số hoá và công tác marketing và tổ chức sự kiện tại TV;
7. Tham gia BCH Đoàn khối Cán Bộ Trẻ của Trường.
nguyenminhson@hcmussh.edu.vn
 20 Lê Thế Anh Chuyên viên tổ Phục vụ
1. Phụ trách các công tác tại phòng mượn cơ sở ĐTH: Phục vụ bạn đọc; Tổ chức và quản lý kho TL; Bảo quản và kiểm kê TL; Thống kê và báo cáo thu phạt trễ hạn, đền mất TL, phí làm thẻ, lớp hướng dẫn sử dụng TV nâng cao; Phụ trách thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học; Trang trí bảng tin;
2. Biên mục, sửa dữ liệu bạn đọc và làm thẻ TV;
3. Tham gia khảo sát nhu cầu người dùng tin về các hoạt động của TV;
4. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại các phòng phục vụ cơ sở ĐTH;
5. Hỗ trợ số hóa TL;
6. Hỗ trợ công tác thiết kế các sản phẩm marketing TV;
7. Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng TV (nâng cao) tại TV.
letheanh@hcmussh.edu.vn
 21 Đinh Thiên Tây Chuyên viên tổ Phục vụ
1. Phụ trách các công tác tại phòng B-TC cơ sở ĐTH: Phục vụ bạn đọc trong và ngoài giờ; Tổ chức và quản lý kho B-TC; Biên mục B-TC; Lập kế hoạch, đề xuất bảo quản, thanh lý và kiểm kê B-TC; Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học; Trang trí bảng tin;
2. Làm tổng mục lục;
3. Tham gia khảo sát nhu cầu người dùng tin về các hoạt động của TV;
4. Hỗ trợ công tác marketing và tổ chức sự kiện tại TV;
5. Hỗ trợ rà soát CSDLMH;
6. Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng TV (nâng cao) tại TV.
dinhthientay@hcmussh.edu.vn
 22 Lê Thị Nhuần Chuyên viên tổ Phục vụ
1. Phụ trách các công tác tại phòng đọc - phòng mượn cơ sở TĐ: Phục vụ bạn đọc; Tổ chức và quản lý kho TL; Bảo quản và kiểm kê TL; Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học;
2. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV (cơ bản) cho bạn đọc;
3. Làm tổng mục lục;
4. Tham gia sửa dữ liệu bạn đọc trong phần mềm Sierra;
5. Hỗ trợ công tác marketing và tổ chức sự kiện tại TV;
6. Hỗ trợ trang trí các bảng tin tại TV cơ sở TĐ;
7. Hỗ trợ khảo sát nhu cầu người dùng tin về các hoạt động của TV.
lethinhuan@hcmussh.edu.vn
 23 Nguyễn Thị Nức Chuyên viên tổ Phục vụ
1. Phụ trách các công tác tại phòng đọc - phòng mượn cơ sở TĐ: Phục vụ bạn đọc; Tổ chức và quản lý kho TL; Bảo quản và kiểm kê TL; Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học;
2. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV (cơ bản) cho bạn đọc;
3. Làm tổng mục lục;
4. Tham gia sửa dữ liệu bạn đọc trong phần mềm Sierra;
5. Hỗ trợ công tác marketing và tổ chức sự kiện tại TV;
6. Hỗ trợ trang trí các bảng tin tại TV cơ sở TĐ;
7. Hỗ trợ khảo sát nhu cầu người dùng tin về các hoạt động của TV.
nguyenthinuc@hcmussh.edu.vn
 24 Đinh Văn Hiếu Chuyên viên tổ Phục vụ
1. Phụ trách các công tác tại phòng đọc - phòng mượn cơ sở TĐ: Phục vụ bạn đọc; Tổ chức và quản lý kho TL; Bảo quản và kiểm kê TL; Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học;
2. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV (cơ bản) cho bạn đọc;
3. Làm tổng mục lục;
4. Tham gia sửa dữ liệu bạn đọc trong phần mềm Sierra;
5. Trang trí các bảng tin tại TV cơ sở TĐ;
6. Phụ trách chung CLB Bạn đọc Nhân văn;
7. Tham gia khảo sát nhu cầu người dùng tin về các hoạt động của TV;
8. Hỗ trợ công tác marketing và tổ chức sự kiện tại TV.
dinhvanhieu@hcmussh.edu.vn 
 25 Trần Thị Kiều Trinh Chuyên viên tổ Phục vụ
1. Phụ trách các công tác tại phòng Báo – Tạp chí (B-TC) cơ sở TĐ: Phục vụ bạn đọc; Biên mục B-TC; Tổ chức và quản lý kho B-TC; Lập kế hoạch, đề xuất bảo quản, thanh lý và kiểm kê B-TC;  Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học;
2. Làm tổng mục lục;
3. Phụ trách công tác Dịch vụ phát hành giáo trình;
4. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV (cơ bản) cho bạn đọc;
5. Hỗ trợ biên mục TL điện tử;
6. Hỗ trợ khảo sát nhu cầu người dùng tin về các hoạt động của TV;
7. Hỗ trợ sửa dữ liệu bạn đọc trong phần mềm Sierra;
8. Hỗ trợ công tác marketing và tổ chức sự kiện tại TV.
tranthikieutrinh@hcmussh.edu.vn
 TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 26 Đặng Hoàng Duyên

Chuyên viên IT
 
1. Phụ trách các công tác tại Phòng Tra cứu dữ liệu cơ sở ĐTH: Phục vụ bạn đọc; Tổ chức, quản lý và kiểm kê TL đa phương tiện; Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học và báo cáo thu chi tại phòng;
2. Phụ trách cập nhật website TV và hỗ trợ các bộ phận trong TV đưa các thông tin lên website TV;
3. Kiểm kê trang thiết bị - cơ sở vật chất TV theo định kỳ và phụ trách vận chuyển trang thiết bị giữa hai cơ sở;
4. Chuyển đổi dữ liệu số hóa sang chuẩn PDF/A đưa vào phần mềm chống trùng lặp dữ liệu DoIT;
5. Số hóa TL;
6. Phụ trách kiểm tra trùng lặp dữ liệu trên phần mềm DoIT;
7. Thống kê các số liệu nghiệp vụ theo định kỳ hàng quý, học kỳ và năm học từ phần mềm SIERRA theo yêu cầu của các bộ phận;
8. Hỗ trợ đổ dữ liệu bạn đọc và các dữ liệu biên mục trong phần mềm KOHA;
9. Thư ký Chi bộ TV-GDTC.
danghoangduyen@hcmussh.edu.vn

 NHÂN VIÊN VỆ SINH
 27 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nhân viên vệ sinh 1. Phục vụ công tác vệ sinh kho TL và các phòng phục vụ tại TV cơ sở ĐTH;
2. Chăm sóc cây cảnh tại TV ĐTH.
nguyenthingocbich@hcmussh.edu.vn
 28 Lê Thị Hồng Gấm Nhân viên vệ sinh 1. Phục vụ công tác vệ sinh kho TL và các phòng phục vụ tại TV cơ sở TĐ;
2. Chăm sóc cây cảnh tại TV TĐ.
lethihonggam@hcmussh.edu.vn

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.