• Truyện ngắn đương đại Hàn Quốc


  Tác giả: Nhiều tác giả.

  Năm xuất bản: 2019

  Nhà xuất bản: Văn hóa – Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh

  Thư viện trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: V6(0) - TR527N: Văn học Hàn Quốc  - Phòng đọc (Cs.Thủ Đức)

 • Những cuộc hội ngộ của văn chương thế giới: văn học so sánh: nghiên cứu và dịch thuật   
   
   
   
   
   
   
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

  Năm xuất bản: 2019

  Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

  Vị trí tài liệu trong khoV4 / NH556C: Lý Luận văn học - Phòng đọc (Cs.Thủ Đức)

 • LÊ NGỌC TRÀ: VĂN CHƯƠNG, THẨM MĨ VÀ VĂN HÓA

  Tác giả : Lê Ngọc Trà

  Nhà xuất bản : Giáo dục

  Năm xuất bản : 2007

  Cuốn sách hiện có tại Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu: V5(1) / V115C – Văn học Việt Nam. Phòng đọc (Cơ sở Thủ Đức)

 • Ở ĐÂU ĐÓ CÓ ĐIỆN THOẠI GỌI TÔI

   

  Tác giả : Shin Kyung-Sook

  Người dịch : Nguyễn Thị Thu Vân

  Nhà xuất bản : Hội nhà văn

  Năm xuất bản : 2017

  Cuốn sách hiện có tại Thư viện Trường ĐH  KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu: Kệ:  V6 / O-460Đ – Văn học. Phòng đọc (Cơ sở Thủ Đức)

 • NGƯỜI THẦY

  Tác giả: Frank McCourt

  Năm xuất bản: 2012

  Nhà xuất bản: Văn hóa Sài Gòn & Nhã Nam

  Cuốn sách hiện có tại Thư viện Trường ĐH  KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu: Kệ : V6(7M5) / NG558T – Văn học Mỹ

  Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, CS Thủ Đức); Phòng mượn (Cs. Đinh Tiên Hoàng)
 • Chậm hơn sự dừng lại

   
   
   
   
   
   
   
   
   Tác giả: Trần Tuấn
   Nhà xuất bản: Hội nhà văn
   Năm xuất bản: 2017
   Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM
   Vị trí kho V6(1)Văn học Việt Nam (Phòng đọc, phòng mượn CS. Đinh Tiên Hoàng, CS. Thủ Đức)

 • Đợi anh về

   Người dịch: Nguyễn Huy Hoàng – Nguyễn Văn Minh
   Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông

  Năm xuất bản: 2017

  Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM

  Vị trí kho : V6(4L1) – Văn học Nga (Phòng đọc, phòng mượn CS. Đinh Tiên Hoàng)

 • CÁNH CHIM TRONG GIÓ : Tản mạn về điện ảnh

   Tác giả: Lê Hồng Lâm
   Nhà xuất bản: Thế giới
   Năm xuất bản: 2016
   Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM
   Vị trí kho : V6(1) – Văn học Việt Nam (Phòng đọc, phòng mượn CS. Đinh Tiên Hoàng, CS. Thủ Đức)

 • HỢP TUYỂN VĂN HỌC CỔ ĐIỂN HÀN QUỐC

  Tác giả: Phan Thị Thu Hiền (chủ biên) ; Jeon Hye Kyung ... [và những người khác] dịch

  Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

  Năm xuất bản: 2017

  Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM

  Vị trí kho : V6(5T32) – Văn học Hàn Quốc (Phòng đọc CS. Thủ Đức)

 • Truyện Kiều chưa xong điều nghĩ…

  Tác giả: Phan Thị Thanh Thủy

  Nhà xb: Hội Nhà văn

  Năm xb: 2016

  Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

  Vị trí tài liệu: V5(1) : Nghiên cứu văn học Việt Nam – Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)