• ĐẠO HỒI – TRI THỨC CƠ BẢN

  Tác giả: Nguyễn Bình

  Nhà xuất bản: Từ điển bách khoa

  Năm xuất bản: 2012

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho : 297 Đ108H 2012– Các phòng Đọc và Mượn ở Thư viện.

 • TRÒ CHƠI HỮU HẠN VÀ VÔ HẠN

   

  Tác giả: James P. Carse

  Nhà xuất bản: Hồng Đức

  Năm xuất bả

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCMn: 2015

  Vị trí tài liệu trong kho : 110 TR400C – Phòng Đọc và Phòng Mượn Cs. ĐTH và Cs. TĐ


 • TÔI LÀ AI – VÀ NẾU VẬY THÌ BAO NHIÊU? (Một chuyến du hành triết luận)

   

  Tác giả: Richard David Precht
  Nhà xuất bản
  : Dân trí

  Năm xuất bản: 2011

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho : Y3: Triết học – Phòng Đọc Cs. Đinh Tiên Hoàng, Phòng Đọc Cs. Thủ Đức.

 • ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA TẠI HARVARD

  Tác giả: Tenzin Gyatso, Jeffrey Hopkins

   

  Nhà xuất bản: Phương Đông

  Năm xuất bản: 2012

  Thư viện trường ĐH. Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho : X: Tôn giáo – Phòng Đọc và phòng Mượn (Cs. Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)


 • KHỞI NGUỒN TỪ DÂN TỘC BÉ NHỎ - TRÍ TUỆ VĨ ĐẠI

  Tác giả: Trần Nhu

  Nhà xuất bản: Công an nhân dân

  Năm xuất bản: 2013

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho : Y3: Triết học – Phòng Đọc và phòng Mượn Cs. Đinh Tiên Hoàng, Phòng Đọc Cs. Thủ Đức.


 • Từ điển triết học Habermas

  Tác giả: Andrew Edgar; Nguyễn Đắc Kiên dịch; Bùi Văn Nam Sơn chủ trương và hiệu đính.

  Năm xuất bản: 2018

  Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

  Thư viện trường DDHKHXH&NV, ĐHQG-HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: Y1/4 / T550Đ: Triết học  - Phòng đọc (Cs. Đinh Tiên Hoàng, Cs.Thủ Đức)

 • Chương trình Phật học tại Việt Nam và trên thế giới

  Tác giả: Thích Nhật Từ chủ biên.

  Năm xuất bản: 2019

  Nhà xuất bản: Hồng Đức

  Thư viện trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: X35 - CH561T: Tôn giáo- Phòng đọc (Cs.Thủ Đức)


 • Lược sử tôn giáo = A little history of religion


   
   
   
   
   
   
   
  Tác giả: Richard Holloway
  Năm xuất bản: 2019

  Nhà xuất bản: Thế giới

  Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

  Vị trí tài liệu trong kho: X \ L557S: Tôn giáo - Phòng đọc và Phòng mượn (Cs. Đinh Tiên Hoàng, Cs.Thủ Đức)

 • Dẫn luận về con người

  Tác giả: Ronald de Sousa, Veronique Mottier, Jonathan K. Foster, Daniel M. Haybron.

  Nhà xuất bản: Hồng Đức

  Năm xuất bản: 2016

  Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM

  Vị trí kho : Y3 : Triết học – Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Nữ giới Phật giáo Việt Nam: Truyền thống và hiện đại

   Tác giả : Nhiều tác giả

  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM

  Năm xuất bản : 2016

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  X35 – Phật giáo : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)