• MỘT ĐÔNG NAM Á -VẬN MỆNH CHUNG, TƯƠNG LAI CHUNG

   

  Tác giả : M. Rajaretnam, Thái Quang Trung

  Người dịch : Minh Hải, Minh Thu, Hoàng Linh

  Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia – Sự thật

  Năm xuất bản : 2013

  Cuốn sách hiện có tại Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí kho :  R4 / M458Đ – Quan hệ quốc tế.

                                        Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở  Đinh Tiên Hoàng, Cs.Thủ Đức)

 • American Government: Power and Purpose

   

   Author : Theodore J. Lowi,  Benjamin Ginsberg,  Kenneth A. Shepsle, Stephen Ansolabehere 

  Publisher: W. W. Norton & Company

   Publication Date: 2014

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: R3(7M5) – Chính trị các nước (Phòng đọc cơ sở ĐTH, Thủ Đức)

 • Thủ tướng Phạm Văn Đồng của chúng ta

   Tác giả : Trần Quân Ngọc, Trần Đình Việt, Đoàn Minh Tuần sưu tâm và biên soạn

  Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM

  Năm xuất bản : 2015

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  R61(1) – Chính trị : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức) 

 • Bộ Ngoại giao 70 năm xây dựng và phát triển 1945-2015

  Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia – sự thật

  Năm xuất bản : 2016

  THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  R4(1) = Chính trị : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cơ sở Thủ Đức)

 • ĐẠO LÀM QUAN

  Tác giả: Hồ Thành Quốc

  Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia – sự thật

  Năm xuất bản : 2016

  THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  R61(1) = Chính trị : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cơ sở Thủ Đức)

 • Biển, đảo Việt Nam : nguồn cội từ bao đời

  Nhà xb: Hồng Đức.

  Năm xb: 2015.

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.

  Vị trí tài liệu trong kho: R4(1) : Chính trị : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức.)

 • Gã khổng lồ mất ngủ : một góc nhìn về chính trị Trung Quốc đương đại

  Tác giả: Susan L. Shirk.

  Dịch giả: Vũ Tú Mạnh, Trần Hà Trang.

  Nhà xb: Hội nhà văn.

  Năm xb: 2015.

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.

  Vị trí tài liệu trong kho: R3(5T4) : Chính trị : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức.)

 • Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

   

  Tác giả: Phạm Gia Khiêm

  Nhà xb: Chính trị Quốc gia - Sự thật

  Năm xb: 2015

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: R4(1): Chính trị : Phòng đọc Cơ sở Đinh Tiên Hoàng

 • Biển Đông : Cuộc tìm kiếm đồng thuận nan giải

   

  Tác giả: G. M Lokshin.

  Nhà xb: Chính trị Quốc gia

  Năm xb: 2015

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: R4(0) : Chính trị : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Sức mạnh từ tài liệu lưu trữ

  Tác giả: Nguyễn Văn Kiết chủ biên.

  Năm xuất bản: 2015

  Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: R4 – Quan hệ Quốc tế - Phòng đọc và Phòng mượn (Cs. Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

12