• KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NANO

  Tác giả: Trương Văn Tân

  Nhà xuất bản: Tri thức

  Năm xuất bản: 2009

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: E – Khoa học – Phòng Đọc và phòng Mượn (Cs. Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • NHỮNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC NỔI TIẾNG THẾ GIỚI

  Tác giả: Nhiều tác giả

  Nhà xuất bản: Văn hóa – Thông tin

  Năm xuất bản: 2014

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: K - Kiến trúc – Phòng Đọc và phòng Mượn (Cs. Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • CHARLES DARWIN CHA ĐẺ CỦA THUYẾT TIẾN HÓA

   

  Tác giả: Trịnh Huy Hóa dịch

  Năm xuất bản: 2003

  Nhà xuất bản: Trẻ

  Cuốn sách hiện có tại Thư viện Trường ĐH  KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu: Kệ : U2 / C475 – Khoa học. Phòng đọc (Cơ sở Thủ Đức)

 • Animal Behavior: An Evolutionary Approach

  Author : John Alcock

  Publisher: Sinauer Associates

  Coppyright: 2009

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: E3 – Khoa học sinh học (Phòng đọc cơ sở ĐTH, Thủ Đức)

 • Vật lý hiện đại - Những vấn đề thời sự từ Bigbounce đến vũ trụ toàn ảnh

  Tác giả: Nam chi Bùi Thanh Kiên

  Nhà xuất bản: Tri thức

  Năm xuất bản: 2015

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: C3 – Khoa học tự nhiên (Phòng đọc, phòng mượn cơ sở ĐTH, Thủ Đức)

 • Nhập môn về kỹ thuật

  Nhà xuất bản: ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

  Năm xuất bản: 2014

  THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐH KHXH&NV

  Vị trí tài liệu trong kho:  Ê : Kỹ thuật và các khoa học kỹ thuật - Phòng đọc (cơ sở Đinh Tiên Hoàng, cơ sở Thủ đức)

 • Khoa học và công nghệ nano  Tác giả:
  Trương Văn Tân.

  Nhà xb: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

  Năm xb: 2014.

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.

  Vị trí tài liệu trong kho: Ê : Khoa học, Tự nhiên : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, cs Thủ Đức).

 • PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI R

  Tác giả:   Nguyễn Văn Tuấn

  Năm xuất bản : 2015

  Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

  Thư viện trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho : F973 - Tin học : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng và C.sThủ Đức)

 • Trần Hữu Tước – Tấm gương sáng về tài năng và y đức

  Năm xuất bản : 2014

  Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật

  Thư viện trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí kho : N – Y học : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng và cơ sở Thủ Đức)

 • Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013


  Tác giả:
  Lê Xuân Định chủ biên

  Nhà xuất bản: Khoa học và công nghệ

  Năm xuất bản: 2014

  Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Vị trí tài liệu trong kho: U2 – Khoa học : Phòng đọc, phòng mượn (CS. Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

12