• BÍ MẬT TỬ CẤM THÀNH BẮC KINH

   Tác giả:Thượng Quan Phong ; Ông Văn Tùng, Hà Kiên dịch

  Năm xuất bản: 2007

  Nhà xubản: Văn hóa Thông tin

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho : 951 B300M – Phòng Đọc và Phòng Mượn Cs. ĐTH, Phòng Đọc và Phòng Mượn Cs. Thủ Đức.

   

 • SỐ ÍT ĐƯỢC LỰA CHỌN Giáo dục định hình nên lịch sử Do Thái như thế nào (70-1492)

  Tác giả: Maristella Botticini & Zvieckstein

  Nhà xuất bản: Lao động Xã hội

  Năm xuất bản: 2014

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho : P3(0): Lịch sử thế giới – Phòng Đọc và phòng Mượn (Cs. Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • 10 NHÂN VẬT NỔI TIẾNG THẾ GIỚI THẾ KỶ XX

  Tác giả: Trần Mạnh Thường (bs.)

  Nhà xuất bản: Văn hóa – Thông tin

  Năm xuất bản: 2006

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho : P3(0): Lịch sử thế giới – Phòng Đọc và phòng Mượn (Cs. Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức).


 • Như Tây ký (1863-1864)


   
   
   
   
   
   
   

  Tác giả: Ngụy Khắc Đản; Cao Việt Anh phiên dịch và khảo cứu; Trần Thị Giáng Hoa hiệu đính bản dịch

   Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
   Năm xuất bản: 2019
   Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM
   Vị trí tài liệu trong kho P3(0) / NH550T: Lịch sử thế giới - Phòng đọc và Phòng mượn (Cs. Đinh Tiên Hoàng, Cs.Thủ Đức)


 • PHƯƠNG PHÁP SỬ HỌC: NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN

   

  Tác giả : Nguyễn Thế Anh

  Nhà xuất bản : Tri Thức

  Năm xuất bản : 2018

  Cuốn sách hiện có tại Thư viện Trường ĐH  KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu: Kệ:  P1 / PH561P – Lịch sử. Phòng đọc (Cơ sở Thủ Đức)

 • ĐỊA CHÍ CỔ LOA

  Tác giả: Quang Ngọc NguyễnVũ Văn Quân chủ biên

  Năm xuất bản: 2007

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội

  Cuốn sách hiện có tại Thư viện Trường ĐH  KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu: Kệ : Đ89 / Đ301C – Địa lý. Phòng đọc (Cơ sở Thủ Đức)

   


 • Chống xâm lăng

   Tác giả: Trần Văn Giàu
   Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
   Năm xuất bản: 2017
   Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM
   Vị trí kho P3(1) – Lịch sử Việt Nam (Phòng đọc, phòng mượn CS. Đinh Tiên Hoàn
  g)

 • MƯỜI NGÀY RUNG CHUYỂN THẾ GIỚI

   
   
   
   
   
   
   
   
   Tác giả: John Reed
   Dịch giả: Đặng Thế Bính, Trương Đắc Vỵ
   Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
   Năm xuất bản: 2017
   Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM
   Vị trí kho P3(0) – Lịch sử thế giới (Phòng đọc, phòng mượn CS. Đinh Tiên Hoàng, CS. Thủ Đức)

 • Chợ truyền thống Việt Nam qua tư liệu văn bia

  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh (chủ biên)

  Nhà xb: Khoa học Xã hội

  Năm xb: 2016

  Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

  Vị trí tài liệu: P52(1) : Dân tộc học – Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Give Me Liberty!: An American History

  Author : Erin Manning

  Publisher: W. W. Norton & Company

  Publication Date: 2011

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: P3(7M5) – Lịch sử thế giới (Phòng đọc cơ sở ĐTH, Thủ Đức)