• GIÁO DỤC KHÔNG TRỪNG PHẠT : KHUYẾN KHÍCH TRẺ TỰ GIÁC KỶ LUẬT

  KỶ LUẬT

  -Tác giả: Thomas Gordon ; Nguyễn Ngọc Diệp, Trần Thu Hương dịch

  -Nhà xuất bản: Tri thức

  -Năm xuất bản: 2011

  -Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGTP.HCM

  -Vị trí tài liệu :

  KHPL: 370.11 – GI-108D: Giáo dục

  Phòng đọc, phòng mượn ĐTH

  Phòng đọc, phòng mượn Thủ Đức

 • Tỏa sáng ở trường đại học

  Tác giả : Nguyễn Thị Bích Ngọc.

  Năm xuất bản : 2019

  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP.HCM

  Thư viện trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: U48 - T401S : Giáo dục đại học - Phòng đọc (Cs.Thủ Đức)

   

 • Một đời thương thuyết   
   
   
   
   
   
   
  Tác giả: Phan Văn Trường
  Năm xuất bản: 2018

  Nhà xuất bản: Trẻ

  Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh

  Vị trí tài liệu trong kho: Y9 \ M458Đ: Tâm lý học - Phòng đọc và Phòng mượn (Cs. Đinh Tiên Hoàng), Phòng đọc (Cs.Thủ Đức)

 • Học Làm Lãnh Đạo

  Tác giả: Warren G. Bennis, Joan Goldsmith

  Năm xuất bản: 2009

  Nhà xuất bản: Trẻ

  Cuốn sách hiện có tại Thư viện Trường ĐH  KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu: Kệ : U4 / H419L – Giáo dục. Phòng đọc (CS Thủ Đức)

 • KHÁM PHÁ NGHỀ BIÊN TẬP: Dành cho bạn trẻ muốn vững bước vào tòa soạn báo   Tác giả: Ngọc Trân
   Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ
   Năm xuất bản: 2017
   Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM
   Vị trí kho U6 – Báo chí & Truyền thông (Phòng đọc, phòng mượn CS. Đinh Tiên Hoàng, CS. Thủ Đức)

 • HÌNH VẼ THÔNG MINH

   

     

  Tác giả: Dan Roam

  Nhà xuất bản: Trẻ

  Năm xuất bản: 2017

  Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM

  Vị trí kho Y9 – Tâm lý học (Phòng đọc, phòng mượn CS. Đinh Tiên Hoàng, CS. Thủ Đức)

   

 • Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information

   

   Author : Beth Morling

  Publisher: W. W. Norton & Company

  Publication Date: 2012

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: Y9 – Tâm lý học (Phòng đọc cơ sở ĐTH, Thủ Đức)
 • Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương

  Tác giả : Sara Imas

  Người dịch: Phạm Thị Thanh Vân

  Nhà xuất bản : Dân Trí

  Năm xuất bản : 2016

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  Y9 – Tâm lý học : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Sống tích cực để yêu thương

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Quỳnh

  Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội

  Năm xuất bản: 2015

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: Y9 – Tâm lý học (Phòng đọc cơ sở ĐTH, cơ sở Thủ Đức)

 • Dân chủ và giáo dục - Một dẫn nhập vào triết lý giáo dục

  Tác giả: John Dewey

  Dịch giả: Phạm Anh Tuấn

  Nhà xuất bản: Tri thức

  Năm xuất bản: 2014

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: U3 – GIÁO DỤC (Phòng đọc cơ sở ĐTH)